Minst 70 nya snabbladdstationer för elbilar behövs

Det behövs snabbladdningsstationer var 100:e kilometer enligt Trafikverkets utredning. För att elbilar ska kunna resa helt fritt i Sverige krävs cirka 130 nya stationer.

Sveriges mål är att koldioxidutsläppen minskar 70 procent till år 2030, från 2010 års nivå. Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå detta klimatmål. Men då krävs fler snabbladdningsstationer.

"Om försäljningen av elbilar ska ta riktig fart krävs att utbyggnaden av laddstationer går hand i hand. De flesta laddar hemma och på jobbet, men vi behöver också ha ett heltäckande nät så att ingen riskerar att bli stående utan laddmöjligheter", säger Sven Hunhammar Trafikverkets miljödirektör.

Trafikverket uppger efter en utredning att det behövs snabbladdning minst varje 100 kilometer för att det ska vara möjligt att färdas längre sträckor med elbil.

För att täcka hela landet med ett nät av snabbladdstationer behövs 70-80 nya stationer, utöver de cirka 300 som finns idag. Detta om föraren väljer en strikt färdväg. För att kunna åka den kortaste vägen behövs det ytterligare 60–70 stationer.

Lämpliga platser för snabbladdstationer är bland annat tätorter, småorter, drivmedelstationer, turistmål, snabbmatsrestauranger och värdshus. På en laddstationsplats behöver det även finnas tillgång till aktiviteter eftersom trafikanterna behöver sysselsätta sig medan fordonet laddar.

Det är framför allt Norrlands inland, Småland, Värmland och Gävleborg som idag saknar tillräcklig snabbladdinfrastruktur för elbilsanvändning.

Var tycker du att det borde finnas en snabbladdningsstation? 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Först när det finns gott om laddstationer kan jag tänka mig att köpa en elbil.
Ja
27
33
Nej