Ladda med Ionity kan bli dyrare än att tanka diesel

De som använder laddnätverket Ionity får nu en kallduch. Den 31 januari höjs priserna och för de flesta blir det dyrare att ladda än att tanka diesel.

Ladda med Ionity kan bli dyrare än att tanka diesel

Bakom Ionity står flera flera biltillverkare. Målet är att erbjuda ett nätverk med 400 laddstationer med snabbladdare över hela Europa. I dagsläget finns 203 laddstationer varav 15 aktiva i Sverige och ytterligare två under uppbyggnad.

Vid lanseringen av Ionity fastställdes ett enhetspris på 80 kronor per laddning - det sas också att detta bara var ett introduktionspris. Men att priset skulle höjas ända till 8,70 kronor per kilowattimme hade nog få väntat. Det nya priset gäller från den 31 januari.

Att ladda en bil med 30 kWh kostar 261 kronor och 60 kWh kostar 522 kronor. 

Hur står det sig mot att tanka en dieselbil? Om vi utgår från att bilen drar 2 kWh per mil, vilket är en rätt vanlig förbrukning, så blir milkostnaden 17,40 kronor för bara elen. Vi kan jämföra det med en dieselbil som drar 0,5 liter milen - där blir bränslekostnaden cirka 8,25 kronor per mil. Även om vissa elbilar drar mindre och en del dieselbilar mer så blir kostnaden för förbrukningen oftast till dieselbilens fördel.

Det går att få ett lägre elpris om man har någon form av abonnemang eller avtal för Ionity, till exempel Audis laddkort, Mercedes Me Charge, BMW Chargenow, Porsches laddkort eller Volkswagen Wecharge. Exempelvis kan ägare till Mercedes EQC som valt ett Ionitypaket ladda för 0,29 euro per kilowattimme.

 
Elen borde vara billigare än dieseln!
Ja
531
85
Nej