Forskare: Hårdare vägar kan minska förbrukningen

Genom att göra asfalten hårdare kan fordon minska sin förbrukning visar forskning vid MIT i USA.

Forskare: Hårdare vägar kan minska förbrukningen
Foto: Martin Sandera / Getty Images

Alla vet att det är jobbigare att gå i mjuk sand än på trottoaren. Forskare vid MIT har studerat om samma förhållande gäller mellan vanlig asfalt och extra hård asfalt.

Enligt forskarna sjunker asfaltsytan en aning vid varje hjul när man kör på asfalt. Det innebär att fordonet ständigt befinner sig i en grop som de försöker klättra upp ur. En hårdare vägyta flexar mindre och blir mindre energikrävande.

I sina studier kommer forskarna fram till att tunga fordon kan minska sina utsläpp av växthusgaser med en halv procent. Bara i USA innebär det en minskning med 440 miljoner ton koldioxidekvivalenter om 10 procent av vägarna görs hårdare de närmsta 50 åren.

För att göra vägarna hårdare blandar man in syntetiskt fiber eller av grövre stenar. Det senare sker redan i Sverige för att bättre klara vinterklimat. Det är därför oklart om de här miljövinsterna går att uppnå i Sverige.

En hårdare asfalt är något dyrare att producera, men det kompenseras av längre livslängd. Betong är också ett alternativ, men då är blir det drastiskt mycket dyrare och svårt att "räkna hem".

En rapport från studien har publicerats i Transportation Reseach Record.