Trafikverket vill kombinera elvägar med laddstationer

Nu har Trafikverket bestämt sig för hur den tunga trafiken ska elektrifieras.

Trafikverket vill kombinera elvägar med laddstationer

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda en utbyggnad av elvägar som ett sätt att halvera utsläppen från den tunga trafiken. I sitt arbete har Trafikverket bland annat utvärderat flera olika praktiska tester av olika sorters elvägar. 

En viktig slutsats av utredningen är att den största effektiviteten nås genom att kombinera elvägar där lastbilar kan ladda under färd med ett nätverk av stationära laddstationer. Då är det möjligt att täcka ett större område än vad teknikerna klarar på egen hand.

 

Flera olika tekniska lösningar för hur man ska bygga elväg studeras av Trafikverket, bland annat på den här teststräckan i Lund där en elskena löper mitt i gatan.

Korta transporter, som leveranser till butiker, fungerar bra med de ellastbilar och laddare som redan finns. Därför behöver staten satsa på en elektrifiering av de långväga transporterna. Dessa går till stor del längs några få stråk. 

Trafikverket vill därför göra huvudstråken, främst europavägarna mellan de tre största städerna, till elvägar. Anslutningsgator från hamnar och lastterminaler ska också elektrifieras. Trafikverket att det totalt byggs 240 mil elväg i fyra etapper fram till 2037.

Det är något kortare sträcka än vad regeringen angett i sitt direktiv, men blir samhällsekonomiskt lönsamt med dagens drivmedel. Om mängden biodrivmedel ökar i dieseln försvinner miljövinsten. 

– Resultaten från den samhällsekonomiska analysen visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med en utbyggnad av elvägar i Sverige under förutsättning att reduktionsplikten inte är för hög och att incitamenten för att nyttja elvägen är goda (högt dieselpris, låg brukaravgift), säger Kenneth Natanaelsson, nationell strategisk planerare. 

Trafikverket rekommenderar därför att utbyggnaden av elvägar ska göras i takt med ökningen av inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel (reduktionsplikten). De poängterar att avgifterna för laddning måste vara attraktiva.

Trafikverket vill avvakta lite med en storskalig utbyggnad av elvägar eftersom teknikutvecklingen går väldigt snabbt just nu. I ett svar skriver man att "elvägar är en relativt mycket dyrare investering i infrastrukturen än exempelvis stationär laddning och med den pågående utvecklingen är det fullt möjligt att det finns andra mer kostnadseffektiva lösningar för att elektrifiera denna typ av transporter i framtiden."

Därför vill Transportstyrelsen först se en utbyggnad av antalet laddstationer för att underlätta elektrifiering av transporter som går korta eller medellånga sträckor.

 
Verkar klokt att börja med laddstationer och avvakta lite med elvägar.
Ja
88
9
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.