EU vill klassa litium som gift – kan ge dyrare elbilar

Litium är en viktig beståndsdel i batterier. Nya studier visar att kan skada fortplantningsförmågan hos människor. Nu vill EU:s kemikaliemyndighet klassa litium som ett hälsofarligt gift.

Annons
Annons

Forskning tyder på att litium kan hämma fosterutvecklingen och i sällsynta fall orsaka missbildningar.  

– Litium går över från mammans blod till fostret och många studier tyder på att höga halter kan påverka fostrets utveckling. EU:s kemikaliemyndighet beaktar framför allt påverkan på fostrets hjärta, säger Marie Vahter, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet, till SVT.

En giftklassning skulle det innebära strängare krav på hur metallen hanteras i gruvor, batterifabriker och återvinningsanläggningar för att förhindra att det läcker ut i naturen.

Flera branschorganisationer har gått samman och skrivit ett brev till EU kommissionen där de bland annat skriver att litium kan bli en bristvara de kommande 15 år, något som hämmar klimatomställningen.

– I vår mening saknas vetenskapligt stöd för en så här strikt klassificering. Den skulle få allvarliga konsekvenser för Europas förmåga att producera och upparbeta det litium som behövs för att nå våra tillverkningsmål för elbilar och batterier, säger Chris Heron, kommunikationschef på branschorganisationen Eurometaux, till SVT. 

Professor Marie Vahter är oroad över vad som kan hända om hanteringen litium inte regleras hårdare.

– Det är jätteviktigt att litium används på rätt sätt, så att det inte kommer ut i miljön så som vi har upplevt med utsläppen av bly eller nu senast PFAS. Alltså att det går så långt att det nästan är omöjligt att backa tillbaka och minska exponeringen, säger Marie Vahter, till SVT.

Sverige stödjer förslaget att stämpla litium som giftigt och fortplantningsstörande. EU-kommissionen kommer att ta beslut i frågan kring årsskiftet.

Annons
Annons
Rulla till toppen