Toyotas ambitiösa mål: Hållbar mobilitet och produktion – helt utan skadliga utsläpp

Hållbar mobilitet är Toyotas vision och det innebär att alla skadliga utsläpp ska minskas till noll. Både bilar, produktion, fabriker och återförsäljare ska nå en CO2-neutral nivå till 2050.

Toyotas ambitiösa mål: Hållbar mobilitet och produktion – helt utan skadliga utsläpp

Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, det är ett av Toyotas viktigaste motton. När det gäller miljöpåverkan är Toyotas vision en hållbar mobilitet helt utan skadliga utsläpp där man använder minimalt med vatten och noga återvinner alla råvaror ur uttjänta fordon.

"Toyota Environmental Challenge 2050" är namnet på den plan som ska leda fram till en CO2-neutral verksamhet. Varje år presenterar Toyota Sweden AB ett klimatbokslut där man visar hur långt man nått i sin strävan att minska utsläppen.

I Klimatbokslut 2017 redovisar Toyota Sweden sitt miljöarbete som sälj- och marknadsbolag. Sedan 2008 har man minskat CO2-utsläppen med 44 procent. Det har man åstadkommit genom att ändra sina tjänsteresor (främst flyg) och använda förnybara energikällor till lokalerna. Den el Toyota Sweden använder är miljödeklarerad vattenkraft.

Läs mer om Toyotas miljöarbete.

Framtidens biltillverkning innehåller tre viktiga komponenter. Foto: Toyota


Även återförsäljarna deltar i strävan att uppnå miljömålen. Där har arbetet varit framgångsrikt och sedan 2010 har energiförbrukningen per kvadratmeter minskat med 22 procent. Koldioxidutsläppen hos handlarna har minskat med 56 procent, räknat per kvadratmeter.

Hållbar mobilitet innebär att personer och gods kan transporteras på ett bra sätt, med minimal belastning för miljön. På vägen mot nollutsläpp – som innebär helt elektrifierade fordon – är hybridfordon grundstenen för Toyota. När Prius presenterades 1997 var den ett tekniskt genombrott som bevisade att stora bränslebesparingar var möjligt även i en "vanlig" bil.

Hybridtekniken har utvecklats under två decennier och idag erbjuder Toyota bränslesnåla hybridmodeller i nästan alla segment. Toyotas globala hybridförsäljning passerade 10 miljoner fordon under 2017 och i Sverige har det sålts över 50.000 hybridbilar sedan starten år 2000.

Toyotas hybridförsäljningen har nått en sådan omfattning att minskningen av CO2-utsläppen varit betydande. Enligt Toyotas beräkningar har CO2-utsläppen minskat med 77 miljoner ton globalt, jämfört med konventionella bilar i motsvarande storlek. Den mängden koldioxid motsvarar cirka 31 miljarder liter bensin.

 

 

Speciellt vid stadskörning märks fördelarna med hybridtekniken. De omfattande studier som Toyota genomfört visar att förbränningsmotorn i en hybridmodell är avstängd under 50–75 procent av körsträckan i stadstrafik. Det är möjligt genom att bromsenergin återvinns och lagras i hybridbilens batteri.

Nästa steg i elektrifieringen är laddhybrider, med längre elektrisk räckvidd och möjlighet att ladda hemma och på arbetsplatsen. Med laddhybrider som Toyota Prius Plug-In kan nästan all daglig pendling ske med eldrift.

Steg tre i utvecklingen mot nollutsläpp är renodlade elbilar och bränslecellsbilar där vätgas används som energibärare. Samhällets transportbehov behöver lösas med flera typer av teknik som görs tillgänglig för stora grupper konsumenter. Därför kan miljötekniken inte bli för dyr och Toyota har lagt ner mycket stora resurser för att reducera kostnaderna med bränslecellsteknik.

Läs mer om Toyotas miljöarbete. 

 

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.

 

 

Under hösten 2016 började bränslecellsbilen Mirai säljas i Sverige, Toyotas första generation med vätgasdrift. Mirai har en räckvidd på strax över 50 mil innan man måste tanka, vilket går lika fort som att tanka fordonsgas. Vätgasen omvandlas i en bränslecell till elektricitet som laddar ett mindre batteri, som i sin tur försörjer elmotorn. Det enda "utsläppet" från Mirai är små mängder vatten. En av fördelarna med bränslecellsbilar är att de inte behöver ett stort, tungt och dyrt batteripaket.

De kommande bilmodellerna från Toyota får förfinad teknik som gör transporterna ännu mera miljöskonsamma. Och det långsiktiga målet ligger fast att skapa en helt CO2-neutral verksamhet. Från råvara, produktion och fordonens energikonsumtion. Därefter en noggrann återvinning för att ta tillvara på användbara råvaror.

Att bli helt klimatneutral är en stor utmaning, men fullt möjlig enligt "Toyota Environmental Challenge 2050".

Läs mer om Toyotas miljöarbete.