Stor ökning av antalet elbilar – en marknad som växer så det knakar

Antalet elbilar som rullar på de svenska vägarna ökar stadigt.

Åldergräns: 18 år för spel online och 20 år för att besöka fysiskt kasino. Spelar du för mycket? Besök stödlinjen.se.

Enligt de senaste siffrorna som presenterats av Statistiska Centralbyrån, SCB, handlar det om en tredubblad ökning sedan 2020. Detta tyder på en snabb utveckling i landet, men skillnaderna mellan städer och landsbygd är fortsatt stora, där antalet elbilar som registreras är flest i kommuner nära storstäder. Lägst visar sig siffrorna vara i landsbygdskommunerna.

Stora marknader trots ekonomiskt läge

Även om den svenska ekonomin i dagsläget har en nedgång, verkar vissa marknader inte påverkas lika mycket av det ekonomiska läget. Exempelvis påvisar den svenska spelmarknaden också en positiv tillväxt, där det idag blir allt fler online casinon som konkurrerar med varandra genom att erbjuda allt från snabba registreringar till freespins vid registrering. I siffror rör det sig om en ökning i omsättning med 5,1 procent mellan 2021 och 2022.

Parallellen som kan dras mellan spelmarknaden och det ökade intresset för elbilar är främst på grund av en faktor – den teknologiska utvecklingen. Trots att branschorganisationen Mobility Sweden ser att elektrifieringen går långsammare i år, har elbilarna i Sverige ökat med 13,1 procent mellan februari 2022 och samma månad i år. Detta tyder på att man inte ser framtidsprognoserna som negativa.

Mobility Sweden säger vidare att det är främst på grund av teknologiska innovationer och fokus på hållbarhet som man kan se en vidareutveckling av den svenska bilmarknaden. Prognosen för 2023 är att antalet nyregistrerade laddbilar ska uppgå till 65 procent, där 40 procent utgörs av enbart elbilar.

Även sett till den globala utvecklingen av elbilsmarknaden syns en tydlig tillväxt. I en sammanställning presenterad av Eurostat ökade antalet bilar som enbart drivs på batteri med 76 procent under 2021. Elbilstäta Norge, som till 15 procent består av elbilar i sin bilpark, tog förstaplatsen. Men även Tyskland, Nederländerna, Danmark och Sverige låg i toppen.

Fler privata fordon och i pendelkommuner

Sett till statistiken som presenterats av SCB, har man kunnat se att 2022 varit ett starkt år för elbilsmarknaden där 32 procent av samtliga registrerade bilar varit just elbilar. Det är nästan en fördubbling från 2020, då siffran endast nådde upp till 18 procent.

Man kan även se att allt fler privatpersoner får upp ögonen för att köra elbil där 51 procent av elbilarna som rullar på de svenska vägarna ägs eller har leasats av privatpersoner. Detta jämfört med 33 procent bara 2 år tidigare (2020).

Som nämnt skiljer sig dock antalet elbilar som körs av privatpersoner mellan storstäderna och landsbygden. Under såväl 2020 som 2022 var Stockholm, Göteborg och Malmö ledande med antalet registrerade privata bilar och antalet har ökat med närmare 295, 432 och 370 procent för respektive stad. Längst ned på listan för 2022 hamnar orterna Sorsele, Arjeplog och Vilhelmina med en privatägd eller -leasad elbil vardera.

Summerat utgör andelen privatägda eller -leasade elbilar ca 30 procent i landsbygdskommuner, medan andelen går över 40 procent i pendlingskommuner nära storstäder. Siffran är alltså större än andelen i storstäderna (34 procent).

Varför ett så lågt antal elbilar på landsbygden?

Länge har det funnits myter kring elbilar på landsbygden, där det sagts att fordonen enbart är för personer som bor i de större städerna. Men faktum är att äga elbil på landsbygden kan vara enklare än en bil med förbränningsmotor. Detta enligt ett utlåtande från Alexandra Andersson, ansvarig på Power Circle, under 2019.

Andersson menade på att det kan vara enklare att ladda bilen hemmavid, än att köra flera kilometer till närmsta bensinmack. Sett till siffrorna som presenterats ovan, går det heller inte riktigt att dra en slutsats baserat på städernas storlek, då allt handlar om dess placering. Detta eftersom det visar sig finnas fler elbilar i de kommuner som ligger närmare storstäder, än i storstäderna själva.

Det som dock skiljer sig är att storstäderna har kunnat vara först på bollen när elbilarna ökade i popularitet, tack vare tillgången. Detta också då elbilarna tidigare haft en mycket kortare räckvidd som inte räckt för längre resor, samt att det är först nu som infrastrukturen för laddning är mer rikstäckande.

Fler laddpunkter

Enligt siffror från Power Circle, som är elkraftsbranschens intresseorganisation, har antalet laddpunkter i Sverige stadigt ökat. Under 2022 fanns totalt cirka 14 000 laddpunkter i landet, medan det idag finns närmare 18 000. Största antalet är av Typ 2, som även de står för den största tillväxten. Typ 2-laddare är de standardiserade laddningskontakterna i Europa och tillåter laddning upp emot 43 kW.

Men även antalet CCS/Combo-laddare har ökat under det senaste året, där störst ökning skett under sommaren 2022 fram till idag. CCS (Combined Charging System) har en extra kontaktpunkt, som tillsammans med Typ 2-uttaget gör det möjligt att snabbladda fordonen. Något som är populärt vid längre resor, och oftast går att hitta på laddstationer längs med landets motorvägar.

Åldergräns: 18 år för spel online och 20 år för att besöka fysiskt kasino. Spelar du för mycket? Besök stödlinjen.se.

Rulla till toppen