Luftföroreningar dödar miljoner – och kostar tusentals miljarder kronor

I korthet • Smutsig luft bidrar till för tidig död och kostar dessutom samhället enorma belopp varje år. • Utsläpp från dieselbilar drabbar personer med...

Annons
Annons
I korthet

• Smutsig luft bidrar till för tidig död och kostar dessutom samhället enorma belopp varje år.

• Utsläpp från dieselbilar drabbar personer med lungproblem, barn och äldre hårdast.

Bara i Sverige kostar luftföroreningar miljardbelopp varje år. Det visade siffror från Naturvårdsverket som vi skrev om tidigare i år. Övergången till elbilar är en viktig del för att få ned föroreningarna.

Ute i världen blir siffrorna många gånger värre, visar tidskriften The Lancets nya studie ”Air pollution and health”. Den gjordes med hjälp av mer än 40 internationella forskare under en tvåårsperiod.

Slutsatserna i den här studien är skrämmande. Olika typer av föroreningar dödade nio miljoner människor 2015 och forskarna varnar för att vi närmar oss en ”krispunkt”. Det här är alltså ett allvarligt hot och något som världens regeringar måste prioritera högt redan nu – inte i framtiden.

Luftföroreningar dödar miljoner – och kostar tusentals miljarder kronor
Dieselbilarnas utsläpp ligger i samma utsläppskategori hos WHO som asbest och senapsgas.

Många av dödsfallen skedde i utvecklingsländer men även Västvärlden drabbas hårt. En särskild skatt på diesel är en punkt som forskarna rekommenderar – den skulle rädda liv eftersom efterfrågan minskar. Dieselavgaser klassas som cancerframkallande av WHO.

Föroreningar från bilar och fabriker dödar flest

Luftföroreningar från bilar och fabriker är den dödligaste av alla olika föroreningar, enligt den här studien, och står för 6,5 miljoner dödsfall per år. Utsläppen orsakar hjärtsjukdomar och stroke, lungcancer.

Förutom att orsaka dödsfall kostar utsläppen dessutom tusentals miljarder kronor varje år, till exempel i vårdkostnader. Totalt dödar utsläppen fler människor än tobaksrökning. Utsläppen dödar tre gånger fler än aids, tuberkulos och malaria – tillsammans.

”En bidragande faktor kan vara vårt beroende av dieselbilar, som är ökända för att pumpa ut högre mängder giftiga partiklar och utsläpp. De drabbar personer med lungproblem hårdast, inklusive barn och äldre”, säger Penny Woods vid British Lung Foundation, till The Independent.

Utsläpp från dieselbilar drabbar barn och äldre hårdast


Luftföroreningar dödar miljoner – och kostar tusentals miljarder kronor
Grafik: The Guardian
Annons
Annons
Rulla till toppen