Exklusiv intervju: Så ska Peter Carlsson bygga världens grönaste elbilsbatterier i Skellefteå

Premium Exklusiv intervju med Northvoltchefen Peter Carlsson.

Exklusiv intervju: Så ska Peter Carlsson bygga världens grönaste elbilsbatterier i Skellefteå
Northvolt vill låna fyra miljarder för att köra igång produktionen av vad som ska bli världens klimatsmartaste elbilsbatterier i Sverige. I en exklusiv intervju berättar Northvoltchefen Peter Carlsson hur han ska lyckas. Han öppnar också dörren för solid state-batterier.

Det närmar sig så sakta öppning för det som ska bli Europas största fabrik för litiumjonbattericeller. Markarbetet är klart och om drygt två år ska massproduktionen vara igång i Skellefteå.

Northvolt har lämnat in en miljötillståndsansökan för en andra produktionslina, och fabriken ska vara fullt utbyggd med totalt fyra linor år 2023–24. Dessutom byggs ett forsknings- och utvecklingscenter, Northvolt Labs, i Västerås.

Det finns frågetecken kring om Northvolt verkligen kommer få in de pengar som behövs för att bygga fabriken, men enligt bolagets vd Peter Carlsson följer finansieringen av båda anläggningarna de planerade steg som stakats ut. 

"Det förra steget handlade om att finansiera etableringen av Northvolt Labs i Västerås. Där var målsättningen att ta in upp till 100 miljoner euro. Vi har inte kommunicerat någon slutgiltig totalsiffra, men det vi kan säga att vi har nått och överstigit den målsättningen med god marginal. Northvolt Labs byggs just nu och kommer stå färdig under nästa år", säger han till Recharge, och fortsätter:

"Nästa steg i planen handlar om att finansiera den första delen av den stora fabriken i Skellefteå. Den processen är nu igång."

Northvolt behöver heller inte lika mycket pengar som tidigare sagts. Genom att effektivisera produktionen på olika sätt har Northvolt kunnat minska finansieringsbehovet för fabriken i Skellefteå. Northvolt har nu ansökt om ett lån på fyra miljarder kronor från Europeiska investeringsbanken, som en del av investeringen för anläggningen.

Som det ser ut nu behöver Northvolt behöver ungefär 15 miljarder kronor för att bygga de första 16 gigawattimmarna – och totalt vill Northvolt nå 32 gigawattimmar i den norrländska fabriken.

Peter Carlsson är vd för Northvolt.

Vad är det då som kunderna förväntar sig av Northvolts produkter? 

"Batteriegenskaper är ofta en optimering mellan ett antal parametrar, dels energidensitet, dels hur snabbt man kan ladda upp – hur snabbt batteriet laddar ur och hur många gånger man kan cykla det. Batteritillverkning är en kompromiss mellan de här parametrarna", säger Peter Carlsson.

"Kunder efterfrågar här mer kontroll – och det är det vi kommer kunna erbjuda via Northvolt Labs i Västerås, där vi tillsammans med kunderna kommer arbeta med cellkemi för att få fram batterier med olika egenskaper. Efter validering av kunderna kan sedan den fullskaliga tillverkningen starta vid fabriken i Skellefteå."

För diskussioner med flera biltillverkare

Peter Carlsson avslöjar att Northvolt nu pratar med ett flertal av Europas biltillverkare – och grön batteriproduktion är en viktig del för att göra deras elbilar koldioxidneutrala. Där har Northvolt en fördel.

"Det har skett en ganska stor förändring här på bara några år, och vi märker nu att hållbara batterier blir allt viktigare för de biltillverkare vi pratar med. Vi kommer kunna producera världens grönaste batteri i Skellefteå och är övertygade om att det kommer vara en viktig faktor under åren framöver, säger Peter Carlsson. 

Miljövinsten handlar framför allt om tillverkningen. Det kräver enorma mängder energi att producera batterier och därför är det avgörande vilken typ av energikälla som används. I Skellefteå kommer Northvolt ha 100 procent förnybar energi och därmed får batterierna ett minimalt koldioxidavtryck under tillverkningsprocessen.

Northvolt samarbetar också med Chalmers för att lösa storskalig återvinning av batterier när de är uttjänta.

Ska undvika konfliktmetaller

Northvolt vill inte avslöja hur stora råvaruavtal som tecknats, och när det kommer till specifika leverantörer har Northvolt inlett ett så kallat "mer strategisk inriktat partnerskap" med företaget Nemaska Lithium kring försörjning av litium till den storskaliga produktionen. 

Hur säkerställer Northvolt då att det inte köps in några konfliktmetaller?

"Råmaterialstrategin är en central del av idén bakom Northvolt. Givet att vi med vår integrerade produktionsprocess, till skillnad från de flesta andra batteritillverkare, kommer ha direktrelationer med gruvföretagen har vi mycket goda möjligheter att säkerställa ett långsiktigt och hållbart råmaterialflöde till vår produktion. Samtidigt ger det oss bättre förutsättningar för att säkerställa att dessa mineraler, oavsett var de produceras, tas fram under bra förhållanden", säger Peter Carlsson.

Northvolt ska också använda lösningar från Siemens för att optimera produktionen. Stödet innefattar allt från tillverkningsplanering och designmjukvara till automatisering, inklusive industriella kommunikationsnätverk och molnlösningar.

Bosch övervägde en gång att ge sig in i batteriproduktionen men övergav tanken då de ansåg att marginalerna var för dåliga och utvecklingskostnaderna för höga. Enligt Peter Carlsson grundade tyskarna sin kalkyl på solid state-batterier, ett utvecklingsområde som medför långt större risker än litiumjonbatterier.

Northvolt har dock inte stängt dörren för solid state-batterier.

"Vi följer noggrant utvecklingen kring solid state. Vi är dock övertygade om att Europa först måste bemästra storskalig produktion av litiumjonbatterier innan man kan bli framgångsrik på att producera en annan typ av teknologi, inte minst eftersom solid state-teknologin sannolikt ligger ett antal år bort i tiden. Vi gör samtidigt givetvis de nödvändiga förberedelserna redan nu för att vara redo när teknologin är redo", säger Peter Carlsson.

Northvolt har för närvarande cirka 150 anställda, och man räknar med att personalstyrkan kommer växa till uppemot 200 framåt årsskiftet. Men att rekrytera personer med kunskap inom det smala teknikområdet är inte helt enkelt.

"Det svåraste är att hitta kandidater med erfarenhet från storskalig batteritillverkning, och även de som arbetar med utveckling och tillverkning av batterisystem. Många kandidater finns i dagsläget utanför Sveriges och Europas gränser, vilket gör att vi har ett globalt tillvägagångssätt för vår rekrytering. Det handlar om att få hit de bästa personerna, oavsett var i världen de befinner sig för tillfället. Vi har idag över 35 nationaliteter som jobbar hos oss", säger han. 

I övrigt ser vd:n i dagsläget inga käppar i hjulet för Northvolt.

"Vi ser framför allt många möjligheter. Det kommer säkerligen dyka upp käppar i hjulet längs vägen, men jag tror att det är få som längre tvivlar på att omställningen till elektrifiering är på riktigt. Därmed finns väldigt goda förutsättningar för oss att lyckas", säger Peter Carlsson.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tror framtiden för Northvolt är ljus. Det här kommer gå vägen!
Ja
70
9
Nej