Elsparkcyklar ger små miljöfördelar och borde regleras hårdare – kritik mot Stockholm

En ny rapport riktar kritik mot Sverige och speciellt Stockholm. Elscooters minskar inte utsläppen i någon större utsträckning och det behövs hårdare regelverk.

Elsparkcyklar ger små miljöfördelar och borde regleras hårdare – kritik mot Stockholm
Så här prydligt ser det inte alltid ut i Stockholm. Foto: Getty.

Kritiken mot elsparkcyklar kommer från WSP, ett globalt konsultföretag med fokus på hållbar sammhällsutveckling. WSP har studerat användandet av elsparkcyklar i Stockholm, London, San Francisco, Singapore, Dubai, Toronto och Auckland på Nya Zeeland.

Miljönyttan i form av lägre utsläpp är blygsam, skriver WSP i rapporten:

"Det är svårt att dra slutsatsen att de faktiskt bidrar till hållbarhet," säger Felix Miranda Thyrén, transportekonom på WSP, till Dagens Nyheter. "Jag vill inte säga att de inte betyder något, men eftersom elsparkcyklarna oftast ersätter cykel, gång och kollektivtrafik är deras påverkan inte så stor."

Elsparkcyklar, eller elscooters som de också kallas, är ett nytt transportsätt som behöver integreras med redan existerande trafikslag. För det behövs regelverk, annars blir det "vilda västern" och konflikter med andra trafikslag.

Singapore beskrivs som ett lyckat exempel på införandet av elsparkcyklar. Där fanns ett regelverk på plats vid lanseringen och antalet elsparkcyklar ökades successivt. Det finns också ett tak för antalet elsparkcyklar hos de olika hyrföretagen.

Stockholm får kritik för att man agerat för sent och gett hyrföretagen fritt tillträde. Man har heller inga juridiskt bindande regler för hastighetsbegränsning, parkering, med mera. Hyrföretagen delar heller inte med sig av data, vilket gör det svårare för Stockholm stad att planera användningen av elsparkcyklar.

Livslängden på elsparkcyklar är en mycket viktig faktor när det gäller miljöpåverkan, då själva tillverkningen är den största "boven" när det gäller utsläpp. Ett förslag från WSP i rapporten är att man ställer krav på hyrföretagen att underhålla sina elsparkcyklar istället för att bara snabbt byta ut de som går sönder. Med mer transparens skulle det vara lättare att uppskatta miljönyttan med elsparkcyklar och elcyklar.

 

Ett problem, ur miljösynpunkt, är att elsparkcyklar är så billiga att det inte lönar sig att underhålla och reparera. Den största miljöpåverkan hos elscooters sker vid själva tillverkningen. Foto: Getty.

Jag brukar använda elsparkcyklar.
Ja
18
42
Nej