Ny tysk studie: Batterielbilar bättre för klimatet än vätgasbilar

Sämre effektivitet och lika smutsiga att tillverka, visar ny rapport.

Ny tysk studie: Batterielbilar bättre för klimatet än vätgasbilar

Att räkna ut vilken typ av bil som är minst dålig för klimatet är inte helt enkelt. Det är en enormt komplicerad uträkning som bland annat bör innehålla siffror om hur bilen tillverkas, körs och återvinns – och även hur bränslet framställs.

De senaste åren har det dykt upp flera rapporter med olika ambitionsnivå. Bland annat har IVL Svenska Miljöinstitutet publicerat en rapport som visade att utsläppen från batteritillverkningen i elbilar minskar kraftigt, och i en studie från tyska bilistorganisationen ADAC var en elbil bättre för klimatet än en bensinbil efter 3.800 mil om den laddas med förnybar el.

Nu kommer en ny rapport från Institutet för energi- och miljöforskning i tyska Heidelberg, som är framtagen tillsammans med tankesmedjan Agora Verkehrswende. Där har batterielbilarnas utsläpp jämförts med diesel-, bensin-, naturgas- och bränslecellsbilar.

Resultatet är tydligt: Batterielbilar har den bästa klimatbalansen, följt av bilar med bränsleceller.

De olika linjerna visar bilens utsläpp över tid, upp till 20.000 mil. Elbilen (grön linje) vinner i längden men med den tyska elmixen är den inte renast från start – batteritillverkningen ger upphov till en del utsläpp. Vätgasbilen är smutsigare över hela bilens livslängd. Med tysk el kommer brytpunkten för elbilen jämfört med dieselbilen vid strax efter 8.000 mil.

75 procent högre utsläpp i vätgasbilen

En kontroversiell detalj i den här studien är att vätgasbilar framstår som riktigt smutsiga i jämförelse med andra bilar. En mellanstor bränslecellsbil där vätgasen framställts genom elektrolys och där den tyska elmixen använts vid framställning ger upphov till hela 75 procent mer koldioxidutsläpp efter 15.000 mil än en batterieldriven bil med 35 kWh stort batteri, enligt den här studien.

Anledningen är dels att bränslecellsbilen är mindre energieffektiv än batterielbilen och därför totalt sett behöver mer energi än en batterielbil för att köras samma sträcka, och dels att bränslecellsbilen enligt den här studien orsakar i princip lika mycket utsläpp som en batterielbil vid själva tillverkningen.

Det kan låta konstigt, eftersom batterielbilar fått kritik i flera andra studier för de relativt höga utläppen under tillverkning. Det är framför allt batteriet som orsakar utsläppen, och eftersom vätgasbilar har ett betydligt mindre batteri borde också utsläppen bli mindre.

Större försprång med förnybar el

Men enligt de siffror som ligger till grund för den här studien har en vätgasbil belastat klimatet ungefär lika mycket som en batterielbil innan den börjar köras. Istället för ett stort batteri orsakar tillverkningen av bränslecellen och vätgastanken lika höga utsläpp.

Om vi däremot jämför en vätgasbil med en batterielbil med större batteripaket (60 kWh) som förmodligen skulle ge lika lång räckvidd som vätgasbilen blir utsläppen under tillverkningen högre för batterielbilen än för vätgasbilen, och batterielbilen behöver därmed lite längre tid för att "köra ikapp" vätgasbilen.

Vi ska komma ihåg att siffrorna alltså gäller med den tyska elmixen som än så länge är smutsigare än den svenska. Med mer förnybar ström kommer brytpunkten för när en elbil är renare tidigare.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

En vätgasbil släpper ut ungefär lika mycket som en batterielbil under tillverkningsfasen, enligt den här studien.

 
Jag tycker ändå vätgasbilar verkar vara ett bra alternativ till batterielbilar.
Ja
144
86
Nej