Ny lag om vinterdäck på lastbilar

Efter flera katastrofvintrar när lastbilar blivit stående på sommardäck i snöstormarna införs en ny vinterdäckslag för tunga fordon.

Redan efter nyår införs kravet på att även tunga fordon måste ha vinterdäck.

Catharina Elmsäter-Svärd (M). Foto: Kristian Pohl.

Nyhetsrapporteringen från de senaste vintrarna har dominerats av snökaos och stillastående lastbilar som ställer till stora problem i trafiken.

Men nu har regeringen beslutat att alla tunga fordon måste ha vinterdäck, eller likvärdig utrustning, på fordonets drivaxlar under perioden 1 december till 31 mars.

"Vintertid har vi sett olyckor med långa stopp i trafiken som följd, trots att merparten av de tunga fordonen haft godkända mönsterdjup. Därför skärps nu kraven", skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Det nya vinterdäckskravet gäller för alla tunga fordon som trafikerar Sverige – men alltså enbart för drivaxeln.

"Med dagens beslut läggs ytterligare en pusselbit för säkrare vägar och bättre framkomlighet, för både näringsliv och privatpersoner. Förändringen gäller alla tunga fordon oavsett nationalitet och bidrar därför till såväl säkerhet som konkurrensneutralitet", säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Under november och december 2011 inträffade 2.000 störningar i trafiken där tung trafik var inblandad, enligt en kartläggning som tidningen Motormännen och organisationen Motormännen genomförde. Av dessa hade 85 procent stor eller mycket stor påverkan på trafiken. Totalt orsakade olyckorna stopp och förseningar i trafiken på 158 dygn.

"Beslutet är efterlängtat och är en klar seger för trafiksäkerheten. Nu är det viktigt att landets polismyndigheter har resurser att se till att lagen följs, bland annat för att det inte ska uppstå en ekonomisk nackdel för den tunga trafiken som vill köra trafiksäkert", säger Maria Spetz, vd för Motormännen.

Jag tycker det är självklart att även tunga fordon ska ha vinterdäck.
624
15