Europa störtdök 2012 – men lite ljusare globalt

Summeringen av bilförsäljningen i Europa 2012 är ingen kul läsning. De stora marknaderna Italien, Spanien och Frankrike föll tillbaka kraftigt, endast Tyskland och Storbritannien lyckades hålla emot hjälpligt. De flesta bedömare tror att 2013 blir ett lika tufft år och enda trösten finns i den globala försäljningen, där syns lite hopp vid horisonten.

car sales us

Innan finanskrisen 2008 låg bilförsäljningen på runt 16 miljoner bilar per år i USA. Prognosen för 2013 är 15,3 miljoner bilar, nästan lika bra som under de goda åren alltså. Men i Europa kan vi inte hoppas på något bra 2013 - tvärtom.

Försäljningssiffrorna för enskilda länder i Europa börjar bli klara och bilden av 2012 är precis lika dyster som de flesta redan befarat. Eurokris och åtstramningar gör att många väntar med sitt bilköp, vilket tydligt syns i försäljningssiffrorna.

Värst bland de mest folkrika länderna i Europa är det för Italien, där försäljningen sjönk med 20 procent under 2012. 1,4 miljoner bilar kan låta mycket i svenska öron men det är den lägsta bilförsäljningen i Italien sedan 1979. Prognosen för 2013 är att fallet dämpas något men det säljs ändå färre bilar, cirka 1,33 miljoner.

Spanien har haft en lång rad av dåliga år när det gäller bilförsäljningen, delvis ett resultat av att luften gick ur fastighetsmarknaden och många spanjorer fastnat i dyra bolån. Arbetslösheten är också hög i Spanien. Bilförsäljningen sjönk med 13 procent och under 2012 såldes inte mer än 700.000 bilar i Spanien – den lägsta siffran sedan 1989. Med en folkmängd på cirka 46 miljoner borde det säljas många fler bilar, i Sverige såldes det som jämförelse 280.000 bilar under 2012 (9,5 miljoner invånare).

Även Frankrike hade ett tufft år under 2012 med en nedgång på 14 procent, totalt 1,9 miljoner sålda bilar. Det är den lägsta bilförsäljningen i Frankrike sedan 1997.

Europas största marknad Tyskland klarade sig förhållandevis lindrigt med en nedgång på 2,9 procent, totalt 3,08 miljoner sålda bilar under 2012.

Bland de stora marknaderna i Europa gick det bäst för Storbritannien. Inte mindre än 2,045.000 bilar såldes under 2012, en ökning med 5,3 procent, och redan i november passerade Storbritannien Frankrike som den näst största marknaden i Europa, efter Tyskland. Det är dock en bit kvar för Storbritannien innan man kommer upp i samma nivåer som innan finanskrisen 2008, 2007 såldes till exempel 2,4 miljoner bilar i Storbritannien.

Martin Winterkorn VW

Martin Winterkorn, chef för VW-koncernen, är en av de få ledarna inom bilindustrin som kan kosta på sig ett leende. Bilförsäljningen under 2012 blev den högsta någonsin, trots nedgången i Europa.

Globalt sett är läget ljusare för bilindustrin där tillväxten i Kina visserligen dämpas jämfört med föregående år men försäljningen ändå totalt sett ser ut att öka med runt tre procent. Tillväxten i USA fortsätter i stabil takt uppåt och 2013 ser ut att hamna över 15 miljoner sålda bilar, vilket gör att marknaden nästan är tillbaka på den höga nivå som amerikanerna hade innan bank- och finanskrisen 2008.

Den sammanlagda biltillverkningen, globalt, blev också högre under 2012 än någonsin förut och passerade 60 miljoner bilar. De varumärken som säljs globalt kan alltså balansera ut "gungor och karuseller" men för till exempel Opel, Fiat och Peugeot/Citroën är situationen värre då nästan all försäljning är koncentrerad till Europa.

Vad alla branschanalytiker hoppas på är att 2013 blir ett "lugnt år" utan oförutsedda händelser som finanskrisen 2008 eller tsunamin över Japan 2011.

2013 blir nog lika dåligt som 2012, i Europa. Men 2014 tror jag att bilförsäljningen ökar igen!
66
36