Mobilprat och sms av bilförare förbjuds i riksdagen

Nu är det snart slutsnackat i bilen, såvida du inte har handsfree till mobiltelefonen. Allt pekar mot att riksdagen driver igenom en ny lag som förbjuder mobilprat och sms under färd. Men det är fel väg att öka trafiksäkerheten, menar flera forskare. Tänker du bli laglydig och stänga av mobilen i bilen?

mobilprat bilförare

Hålla mobilen med en hand och växla med den andra, ratten håller man med ena benet. Inte helt trafiksäkert och det vill riksdagen förbjuda. Men kan man verkligen förbjuda mobilpratande bilförare?

Sverige är det enda EU-landet som ännu inte har regler för hur man får prata i mobiltelefon, och/eller skicka sms-meddelanden. Men det kan snart bli ändring på det då en majoritet av riksdagens partier tänker följa trafikutskottets förslag till ny lagstiftning för användandet av kommunikationsutrustning vid bilkörning (klicka för att läsa pressmeddelandet från riksdagen).

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har tagit ställning för trafikutskottets förslag. De fyra regeringspartierna i Alliansen reserverar sig mot förslaget men de är i minoritet i riksdagen då Sverigedemokraterna sällar sig till den röd-gröna gruppen i den här frågan.

Trafikutskottet menar att det är mycket olämpligt med vissa former av kommunikation i samband med bilkörning. Hit hör att skriva och läsa sms, söka personer i telefonboken, uppdatera Facebook, med mera. Därför måste man lagstifta om tekniska hjälpmedel som handsfree och öka bilförarnas medvetenhet kring farligheterna.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna är tveksamma till lagstiftning då förbud inte visat sig vara effektiva i andra länder. Istället vill man ha nya krav i trafikförordningen som tar sikte på flera trafikfarliga beteende som kan vara lika distraherande för en bilförare, som mobilprat men även andra saker (äta, läsa kartan, hindra ungarna från att slåss?).

sms bil telefon ökar olyckor

Ett förbud mot sms hos bilförare kan öka antalet olyckor, visar en amerikansk undersökning, eftersom så många förare struntar i förbudet. Men eftersom de försöker dölja sitt sms:ande blir det farligare.

Undersökningar från Storbritannien visar att en bilförare som talar i mobiltelefon via handsfree får en ökad reaktionstid med cirka 25 procent. Men att äta något bakom ratten kan öka reaktionstiden med hela 44 procent (klicka på länken för att läsa mer). Den försämringen ska sättas i relation till en bilförare som druckit så mycket alkohol att han/hon ligger på gränsen till rattfylla, då uppmättes en ökad reaktionstid med 12 procent. En lindrig rattfylla är alltså bättre än att prata i handsfree eller äta mat!

Att införa en välmenande lag kan också visa sig vara farligt. I Sverige infördes den så kallade "zebra-lagen" år 2000 och den tvingar bilförare att ge fotgängare på övergångsställe företräde. Sedan dess har antalet dödade och skadade på övergångsställe ökat med cirka 10–15 procent, eftersom fotgängare anser att de har rätt att gå rakt ut i gatan – vilket leder till missförstånd och olyckor. Allt fler kommuner väljer därför att ta bort sina övergångsställe med motivet att de skapar en falsk säkerhet.

På samma sätt kan det bli med ett förbud för bilförare att prata i mobiltelefon och att skriva/läsa sms. Forskargruppen "Highway Loss Data Institute" i USA studerade sms-förbudet i fyra delstater (Kalifornien, Louisiana, Minnesota och Washington). De fann att sms-förbud under bilfärd inte bidrar till att minska antalet olyckor, helt enkelt för att lagen inte efterlevs av bilförarna. Snarare kan riskerna öka då vetskapen om förbudet gör att förarna försöker dölja mobiltelefonen samtidigt som man skickar sms, vilket ökar riskerna. I Kalifornien har till exempel olyckorna bland yngre förare ökat med tolv procent sedan sms-förbudet infördes.

Enligt rapporten från "Highway Loss Data Institute" är ett sms-förbud endast effektivt om trafikpolisen verkligen beivrar brott mot lagen och gör det på ett kraftfullt sätt. Studien visar också att det främst är de yngre bilförarna som struntar i sms-förbud.

Vad tycker du som förmodligen kör bil regelbundet och har sett konsekvenserna av mobilprat och sms i trafiken? Är förbud rätt väg eller krävs det andra åtgärder?

”Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning”

VTI-rapporten "Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning" är spännande läsning om framtidens möjligheter. Men den ger inga enkla svar på hur antalet olyckor ska minska. Klicka på bilden för att hoppa till VTI:s hemsida.

Statliga väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, är ett kunskapscentrum som i flera omgångar tittat på behovet av åtgärder för bilförare inte ska bli distraherade. För två år sedan skrev VTI en rapport till regeringen där man slog fast att mobilprat utgör en allvarlig säkerhetsrisk i trafiken – men berättade också att förbud inte leder till mätbara förbättringar. I de länder där mobilprat är förbjudet bakom ratten har det inte skett några förbättringar av säkerhetsnivån.

Våren 2012 kom VTI med en ny rapport: "Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning" (klicka på länken för att ladda hem). Rapporten var ett beställningsverk från regeringen, som då utgick från att förbud inte var en framgångsrik väg och ville ha alternativ förslag.

Den nästan 100-sidiga VTI-rapporten är spännande läsning med stort framtidshopp inför den teknik som vi har att vänta. Men för politiker som vill ha enkla och snabba lösningar på komplicerade problem gav VTI-rapporten inget vägledning.

Det finns ingen enskild åtgärd som med ett enda trollslag förbättrar säkerheten i väsentlig riktning. Trots det vill alltså Trafikutskottet och en riksdagsmajoritet införa ett förbud. Enligt en studie från Lunds Universitet från 2010 kan så mycket som 22 procent av alla bilolyckor vara relaterade till användandet av mobiltelefon, med 10–20 dödsfall varje år.

Bra, jag tycker att mobilprat ska förbjudas i bil (= gasa). Nä, jag tänker fortsätta mobilprata i bilen (= bromsa).
278
178