Norrmän och polacker är vanligast besökarna i Göteborg och Stockholm

Vilka nationaliteter är vanligast på de svenska vägarna? Det går att få fram via kamerorna som läser av fordon som passerar betalstationer för trängselskatt. Att norrmännen är vanligast i Göteborg är inte oväntat, men vilket lands fordon förekommer oftast i Stockholm? Nej – det är inte finska bilar.

Norrmän och polacker är vanligast besökarna i Göteborg och Stockholm

De kameror som sitter vid biltullarna i Göteborg och Stockholm kan användas till mer än att utkräva trängselskatt. De registreringsplåtar som blir avlästa visar också hur nationaliteterna fördelar sig. 98 procent är svenskregistererade men fördelningen hos övriga nationaliteter är intressant.

Sammanlagt under 2015 var det drygt sex miljoner utländska fordon som passerade biltullarna. Egentligen lite fler då statistiken utgår från den tiden på dygnen då fordon ska betala trängselskatt. Trots att Stockholmarna gärna är störst och bäst på allting så kan vi notera att mer än dubbelt så många utländska fordon passerade biltullarna i Göteborg, 4,3 miljoner mot 1,7 miljoner i Stockholm.

De länder som ligger geografiskt nära Göteborg avspeglar sig tydligt med Norge i topp på 20,8 procent. Även Danmark och Tyskland placerar sig högt.

Tittar vi på Stockholms biltullar blir bilden delvis annorlunda. Här skulle nog många gissa att den finska andelen av fordon ligger högst men det blir "bara" en tredjeplats med 13,5 procent av fordonen. Istället är det Polen som hamnar i topp med 21,5 procent och även i Göteborg är det påtagligt många polska fordon i rullning med en andel på 18,1 procent.

Och vad gör då alla dessa polacker? Arbetar, förstås. De av oss som kör i storstadstrafiken har inga problem att upptäcka alla hantverksbilar med polska registreringsskyltar. Exakt hur många polacker som arbetar i Sverige finns det ingen statistik på eftersom de är en del av EU:s arbetsmarknad med fri rörlighet. Men mängden fordon som passerar biltullarna berättar att de är rätt många.

"Totalt sett kan man konstatera att vi har bilar från cirka 40 olika nationaliteter som regelbundet kört genom betalstationerna," säger Jonas Maran, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

"Vi kan se besökare från länder väldigt långt bort som exempelvis USA och Förenade arabemiraten, fast då självfallet med ett förhållandevis litet antal passager. Det är ju naturligtvis så att de mest frekventa besökarna är nationer som rent geografiskt ligger nära oss," säger Jonas Maran.

Under de tider på dygnen då biltull ska betalas utgör utlandsregistrerade fordon cirka 2,1 procent av den totala andelen passager i Stockholm och Göteborg. Totalt debiterades drygt 14,9 miljoner kronor i trängselskatt för passager utländska fordon under 2015 via 450.000 skattebeslut.

Sammanlagt görs cirka 200 miljoner passager årligen och ungefär 125 miljoner av dessa sker då det ska betalas biltull. En vanlig vandringssägen är att Transportstyrelsens kostnad för en skriftlig betalningsavi är betydligt högre än avgiften, men det stämmer inte. Varje pappersavi kostar cirka 2:20 kronor att hantera. Att dra in tio kronor från en bilist är alltså "lönsamt" för Transportstyrelsen.

I Göteborg gjordes cirka 4,3 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon under 2015. Mer än var femte passage gjordes av ett norskt fordon. Närheten till Norge, Danmark och Tyskland syns tydligt i utfallet.

De 20 vanligaste nationaliteterna i Göteborg

1.) Norge 20,8 %
2.) Polen 18,1 %
3.) Tyskland 14,2 %
4.) Danmark 13,8 %
5.) Litauen 5,3 %
6.) Bulgarien 4,1 %
7.) Nederländerna 3,9 %
8.) Lettland 3,7 %
9.) Estland 2,3 %
10.) Rumänien 2,0 %
11.) Finland 1,9 %
12.) Tjeckien 1,5 %
13.) Slovakien 1,2 %
14.) Storbritannien 1,0 %
15.) Frankrike 0,9 %
16.) Italien 0,7 %
17.) Spanien 0,6 %
18.) Ungern  0,4 %
19.) Österrike 0,4 %
20.) Schweiz 0,4 %

Procentsiffran anger det totala antalet passager gjorda av utländska fordon under den tid portalerna är igång. I dagsläget kan trängselskatt debiteras i cirka 60 procent av fallen.

 

I Stockholm gjordes 1,7 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon under 2015. Precis som i Göteborg kommer de mest vanligt förekommande fordonen från länder med påtaglig närhet till Stockholm.

De 20 vanligaste nationaliteterna hos de fordon som passerat betalstationerna i Stockholm:

1.) Polen 21,5 %
2.) Estland 13,8 %
3.) Finland 13,5 %
4.) Litauen 10,7 %
5.) Tyskland 8,9 %
6.) Lettland  8,4 %
7.) Norge 3,9 %
8.) Danmark 2,9 %
9.) Frankrike 2,1 %
10.) Åland (Finland) 1,6 %
11.) Storbritannien 1,3 %
12.) Nederländerna 1,2 %
13.) Tjeckien 1,1 %
14.) Bulgarien 1,0 %
15.) Spanien 1,0 %
16.) Rumänien  1,0 %
17.) Italien 1,0 %
18.) Ryssland 0,8 %
19.) Schweiz 0,6 %
20.) Ungern 0,6 %

Procentsiffran anger det totala antalet passager gjorda av utländska fordon under den tid portalerna är igång. I dagsläget kan trängselskatt debiteras i cirka 60 procent av fallen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jo, jag kunde gissa mig till att det var de polska bilarna som är vanligast i Stockholm!
60
18