Nu blir det enklare och säkrare att sälja bilen

Varje år sker över tre miljoner bilägarbyten i Sverige. Bilhandlarna är uppkopplade direkt mot vägtrafikregistret, men när en privatperson säljer sin bil till en annan privatperson sker anmälan oftast skriftligen till Transportstyrelsen på fordonets registreringsbevis. 

Men från och med den 1 mars 2016 kan privatpersoner anmäla ägarbyte via webben. Via en ny e-tjänst kan säljare och köpare tillsammans anmäla ägarbytet och omgående få det registrerat. 

Den största vinsten ligger i den förbättrade kontrollen mot befintliga uppgifter i vägtrafikregistret. Säljarens och köparens körkortsuppgifter kontrolleras innan anmälan genomförs. Om uppgifterna inte stämmer eller kommer från ett förlustanmält körkort går inte anmälan igenom. Även om fordonet är noterat som efterlyst i vägtrafikregistret avbryts processen. 

När alla uppgifter kontrollerats uppdateras vägtrafikregistret omgående och både säljare och köpare får bekräftat att ägarbytet har genomförts.

"Vill man minska risken att bli utsatt för någon typ av bedrägeri i samband med bilaffären rekommenderar jag att man anmäler ägarbytet den här vägen i stället för att skicka in registreringsbeviset via post. Via e-tjänsten får man omgående bekräftelse på att allt är som det ska vilket annars kan vara en orosfaktor", säger Anders Larsson, direktör för fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen.

Det är i dagsläget inte möjligt för juridiska personer att använda tjänsten eftersom det inte finns någon möjlighet för dessa att identifiera och legitimera sig elektroniskt. 

Sedan tidigare har det gått att anmäla ägarbyte elektroniskt via appen Mina fordon. 

Läs mer om ägarbyte på Transportstyrelsens webbplats

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Den här tjänsten kommer jag att använda.
107
4