Moderna växelspakar är trafikfarliga i en nödsituation

Moderna växelspakar är trafikfarliga i en nödsituation
En manuell växelspak ger föraren rätt återkoppling, utan att behöva titta på spaken. Att skifta växel går snabbt, i ett nödläge.

Forskning har visat att växelspakarna i moderna bilar är allt för svåra att hantera – vilket kan leda till olyckor. I ett läge där bilföraren till exempel kör ut i en gata men snabbt måste backa tillbaka kan de krångliga växelspakarna vara skillnaden mellan en incident och en krock.

Äldre bilmodeller hade en mekanisk förbindelse mellan växelspak och transmission som var lätt att förstå, men också gav en tydlig återkoppling vid manövrering. Moderna bilar har ofta automatlådor där växlingarna styrs elektroniskt, växelföraren är i praktiken en strömbrytare som kan vara svår att hantera i ett stressat nödläge.

"Om du behöver backa fort för att du till exempel kört för långt ut på en tågräls, så får det inte ta lång tid att lägga i backväxeln," säger Camilla Grane som är forskare inom teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. "Skillnaden i växlingstid som vi ser mellan olika växlingsväljare i våra studier är så pass stora, att den kan påverka olycksrisken i en kritisk situation."

Studierna vid Luleå tekniska universitet omfattade bland annat ett test med 72 testpersoner som fick pröva 23 olika växelsystem. Sämst resultat fick de växelspakar som är återfjädrande, så kallat monostabilt växlingssystem. Studierna visade att monostabilt växlingssystem krävde ett 35 meter längre avstånd till den annalkande bilen jämfört med en "klassisk" växelspak till en automatlåda.

"Trots att vi vet att nya olyckor har inträffat på grund av de nya typerna av växelsystem så var det chockerande att de gav upphov till så många onödiga problem, distraktion och förvirring för användarna som våra studier tydligt visade," säger Camilla Grane.

Forskarna i Luleå samarbetade med Volvo Cars och Kongsberg Automotive. Man vill nu att det utarbetas internationella riktlinjer för hur lång tid en växling ska ta att utföra. Det får heller inte vara möjligt för föraren att misslyckas vid en parkering, så att bilen rullar iväg av sig själv.

Forskarna vid Luleå tekniska universitet ska göra uppföljande studier där även växelsystem för självkörande fordon och tunga fordon inkluderas.

 

LIfe on Board, slutrapport från FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation

Camilla Grane är forskare inom teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag kan hålla med, i ett stressat läge är det inte alltid enkelt att snabbt få i rätt växel.
196
152