Trängselskatten höjs och utökas – fem miljarder ska in

Trängselskatten höjs och utökas – fem miljarder ska in
Nya betalstationer ska bilda en "inre ring" med ytterligare en avgift på 20 kronor.

Kollektivtrafiken behöver byggas ut i Stockholm och det finansieras genom att både höja och utöka avgifterna. Senast för tre månader sedan, vid årsskiftet, höjdes trängselskatten kraftigt och omfattar nu även Essingeleden.

Det var under det första mötet av den så kallade Sverigeförhandlingen som beskeden om utökad trängselskatt kom. Kommuner och landsting ska gemensamt diskutera sig fram till vilka väg- och kollektivtrafiksatsningar man ska göra. Tanken är att biltullarna ska bidra med ytterligare fem miljarder kronor. Förhandlingarna bevakades av SVT Nyheter:

"Vi räknar med att vi ska föreslå en ytterligare justering i trängselskatten för regeringen. Vi funderar på både en höjning och en breddning av trängselskatten i Stockholm." Detta sa regerings förhandlare HG Wessberg.

Nya vägtullar kan sättas upp vid östra delarna av Södra länken och Norra Länken. Det kan även bli nya, extra betalstationer vid broarna i Stockholms innerstad som Västerbron, Centralbron och Slussen. I samtliga fall ska bilister betala ytterligare 20 kronor om man passerar dessa betalstationer. Det innebär i så fall nästan en fördubbling av vägtullen för att åka in i innerstaden.

"Vi skulle då få ett system där vi skulle bli av med en betydande del av köerna och dessutom få en ökad samhällsekonomisk nytta i systemet," sa Peter Huledal, chef för långsiktig planering vid Trafikverkets region Stockholm till SVT Nyheter Stockholm.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tycker det är helt rätt att vägtullarna höjs för att bekosta kollektivtrafiken.
236
946