Är biltillverkarna på väg mot klimatkonkurs?

Premium Enligt färska siffror riskerar biltillverkarna straff på över 14 miljarder euro i Europa om man inte lyckas med att sänka koldioxidutsläppen med 35 procent på tre år. För Volvos del pekar det mot böter på fyra miljarder kronor. Kan industrin klara uppgiften? Är uppgifterna sanna? Och varför gick utsläppen upp i fjol?!

Är biltillverkarna på väg mot klimatkonkurs?
Volvo har tjänat stora pengar på att sälja törstiga suvar och ställer de inte om försäljningen hotar dryga böter. Snittutsläppen var enligt PA Consulting 129,5 g/km under 2018 och målet för 2021 är 108 g/km. Volvo säger att man ska klara omställningen, vilket våra uträkningar också verifierar. Med en elbilsandel på tio procent lär man nå detta mål med marginal. Nya XC90 kommer 2021 – som ren elbil!

Europas bilhallar svämmade i december över av nya törstiga bilar. Det slogs ett all time high-rekord för bilregistrering med plus 27 procent mot 2018.

I Sverige, med en ökning på över 100 procent, drev Bonus-malusskatten på registreringarna men i Europa handlade det främst om att alla tillverkare ville ställa på sina törstigaste bilar som man tjänar mest pengar på – innan det nu är dags för anorektiska utsläppstider.

Mitt under den mest intensiva miljödebatten någonsin slogs det alltså registreringsrekord av bilar som släpper ut mycket koldioxid. Redan under 2018 gick snittutsläppen från alla nya bilar i Europa upp och även om siffrorna för 2019 inte är färdigräknade talar allt för att även fjolåret blev ett bra år för törstiga bilar.

PA Consultings fjolårsrapport indikerade att många tillverkare skulle klara av sin koldioxidutmaning. Men årets analys visar att gapet till målen har växt på grund av färre dieselmotorer och fler suvar. Bötesbeloppen kan bli gigantiska. Vissa tillverkare kommer att höja priserna för att klara böterna – vilket låter som en dålig strategi eftersom de riskerar att prisa ut sig från marknaden. Volvo har tunga och törstiga bilar.

Enligt PA Consulting har Toyota tappat lite momentum i sin sänkning av utsläppen. Man förutspår att mer än 71 procent av försäljningen blir hybrider/laddhybrider under 2021. Nya Mirai kan öppna för vätgasförsäljning.

De nya reglerna som kommer att tvinga bilindustrin att slå om till eldrivet har alltså under de två senaste åren gett högre utsläpp. Industrin och bilköparna har passat på att frossa i allt törstigare bilar, och bakom de siffrorna finns två starka trender: suvarnas uppgång och dieselbilarnas fall. Under fjolårets nio första månader sjönk dieselandelen inom Europa till under 30 procent medan bensinbilarna roffade åt sig nära 60 procent. Suvförsäljningen hamnade runt 30 procent och detta faktum betydde att totalutsläppen ökade trots att laddbara bilar steg med närmare 40 procent.

Men från och med i år är det en helt ny spelplan som drastiskt ska få ner bilismens andel av Europas totala koldioxidutsläpp, från dagens tolvprocentsnivå.

De som inte klarar av ett snitt på 95 g/km för alla bilar som registreras under åren 2020 och 2021 får ett bötesbelopp på 95 euro multiplicerat med antal bilar och antal gram över 95.

Tyskland och Frankrike har vaknat när det gäller försäljning av elektrifierade bilar. Under 2018 var en procent av de sålda bilarna elektrifierade. För att nå utsläppsmålen bör cirka 2,5 miljoner bilar ha en laddsladd.

Enligt konsultfirman PA Consulting, som de senaste fyra åren har gjort en årlig analys av biltillverkarnas utsläpp, riskerar exempelvis Volkswagenkoncernen böter på 4,5 miljarder euro om man inte ställer om bilproduktionen snabbt som attan. Tillverkarna har ett litet kryphål under 2020 eftersom man får räkna bort de törstigaste fem procenten från ekvationen.

Om man tycker att 2021-målet är tufft ska man veta att utsläppen ska minska med 15 procent från 2021 till 2025 och med 37,5 procent till 2030. Målen är individuella för varje tillverkare och utgår från det man presterar 2021. Det betyder att ingen tillverkare kommer att sänka med mer än målbilden för 2021.

VW ID. ROOMZZ visar på trenden med lite lägre byggda bilar, suvar lär få stå tillbaka på grund av sitt högre luftmotstånd. 2027 ska VW ha 70 elektrifierade modeller!

Som ett exempel kan det nämnas att PSA:s 2021-mål i dagsläget är 77,5 g/km medan Volvos mål är generösare 94,3 eftersom deras bilar är tyngre i snitt.

PA Consultings uträkningar kommer fram till att det måste säljas 2,5 miljoner laddbara bilar under 2021 för att industrin ska nå klimatmålen. Det kan översätts till 16 procent. 

Samtidigt tror inte konsultfirman att biltillverkarna hinner bygga ut tillverkningskapaciteten. VW som satsar hårdast ska enligt PA "bara" bygga 100 000 elbilar under 2020.

I Sverige förutspås försäljningen av laddbart landa på runt 30 procent i år, men i många europeiska länder, företrädesvis i öst, är elbilsförsäljningen försumbar.

Jaguar/Land Rover bygger tunga bilar och dessa släpper ut mest. Företag med lätta bilar, som Hyundai/Kia har tuffare krav på sig än exempelvis BMW. Volvo tillåts släppa ut cirka 18 g/km mer än PSA. Elbilar höjer snittvikten!

Strategierna för hur man effektivast ska kapa utsläppen har fyra huvudspår: Ökat fokus på ecoinnovationer, samarbeten mellan företag, färre modeller (skrota törstiga bilar/motorer) och samarbeten med laddinfrastruktur som kan utmana Tesla, likt Ionity. Men även exempelvis privatleasingerbjudanden kan framöver rikta in sig på eldrift och det kan vara billigare för företagen att subventionera elbilar i stället för att betala dryga böter. De företag som ställer om snabbast kan på sikt få stora övertag.

Till sist konstaterar rapporten att politiker i alla medlemsländer måste bidra med subventioner för eldrivna bilar och investera i laddinfrastruktur – för att inte biltillverkarna ska drabbas hårt.

För att tillverkare av stora och tunga bilar inte ska missgynnas har man tagit fram en formel. Men risken finns att man inte anstränger sig lika hårt för att bygga lätta och effektiva bilar, eftersom det både kostar mer och ger tuffare utsläppskrav.
Med elektrifieringen kommer många tillverkares snittvikt att öka, vilket gör det lättare att nå gränsvärdet. 100 kilo högre vikt ger rätt att släppa ut 3,333 gram extra.
För 2019 innebär viktkoefficienten att det i princip är omöjligt för någon tillverkare att hamna över gränsvärdet.

Alrik Söderlind, chefredaktör

Skrämselsiffror som Volvo klarar!

Blir bötesbeloppen verklighet kommer många tillverkare att få det extremt tufft. Redan nu vinstvarnar exempelvis Mercedes eftersom man tvingas investera så hårt i omställningen till eldrift.

Men jag tror att varningssiffrorna från PA Consulting är överdrivna. Visst krävs det en enorm omsvängning men när jag för ett halvår sedan räknade på hur mycket Volvo i verkligheten måste sänka sina utsläpp kom jag fram till att de utan tvekan kommer att klara sig undan böter.

95-gramsmålet hamnar med WLTP-uppräkning på 118 g/km. Lägg därtill en viktbonus och Volvos riktiga WLTP-mål blir då 133 g/km! Där är man redan i dag. Med en tioprocentig andel laddbart slipper man definitivt böter – och det lär man klara.

Alla utsläppsvärden är enligt NEDC. Uppgifterna kommer från ICCT – The International Council on Clean Transportation. Tunga bilar ger alltså rätt att släppa ut mer CO2 – det betyder att laddbara bilar hjälper tillverkarna att få högre koldioxidmål eftersom de är tunga. Rena elbilar är ännu tyngre.

Hur mycket är egentligen 95 g/km i bränsleförbrukning?

Härunder har du information om hur uträkningen går till och förklaringen till att det inte är samma antal gram för lika mycket bensin och diesel. Lägger vi på 25 procent – det ungefärliga påslaget från NEDC till WLTP – på 95 gram betyder det 119 g/km och där någonstans ligger alltså den nya gränsen, om vi inte tar hänsyn till bilarnas vikt.

En liter bensin väger 750 gram 

och bensin innehåller 87 % kol, eller 652 gram per liter. 

Vid förbränningen går det åt 1 740 gram syre. 

Detta ger ekvationen:
652 + 1 740 = 2 392 gram CO2 /liter.
5 liter x 2 392 g delat med 100 = 120 g/km.

 
En liter diesel väger 835 gram 

och diesel består till 86,2 % av koldioxid. Det ger 720 gram kol per liter diesel. Vid förbränningen – som ger koldioxid – behövs 1 920 gram syre. 

Det ger följande:
720 x 1 920 = gram CO2/liter.
5 liter x 2 640 g delat med 100 km = 132 g/km.

 

Regelverket – med många kryphål

Bötesbeloppet för varje gram över företagets gräns kostar 95 euro, multiplicerat med det antal bilar man har registrerat.

Det går att få kredit för ecoinnovationer, med upp till 7 g/km. BMW, Mercedes och Porsche är bäst på att utnyttja dessa och de får sina utsläppssiffror minskade med mellan 2 och 4 g/km för sina mest ecotrimmade bilar.

Varje bil som släpper ut mindre än 50 g/km räknas under 2020 som två stycken. Under 2021 räknas de som 1,67 bilar. 2022 är uppräkningstalet 1,33. Ett företag får maximalt avräkna 7,5 g/km under tre års tid.

Tillverkare som registrerar mellan 10 000 och 300 000 bilar per år kan ansöka om en sänkning av sina koldioxidutsläpp med 45 % från deras nivå 2007.

Nischtillverkare som registrerar mellan 1 000 och 10 000 fordon kan föreslå sina egna utsläppsmål, vilka ska godkännas av kommissionen. Registrerar man färre än 1 000 bilar går man utanför reglerna, om man inte självmant vill sätta upp ett mål.