Ekonomi: Laddhybrid mot förbränningsbil

Premium Vi gör en stor ekonomisk genomgång för att se när det lönar sig att välja en dyrare laddhybrid istället för en billigare konventionell version. Resultatet överraskar, åtminstone för privat- och begagnatköpare. Dessutom noterar vi ett par anmärkningsvärda undantag. Det här vill du läsa om du ska köpa bil!

Ekonomi: Laddhybrid mot förbränningsbil

Vid en första anblick är det svårt att tro att det totalt sett kan löna sig att välja en bil som är dyrare i inköp, ibland till och med mycket dyrare.

Men vår stora jämförelse visar att det nästan (observera nästan) alltid är billigare i längden att köpa en laddhybrid istället för motsvarande förbränningsbil – oavsett om man har förmånsbil, köper den ny privat eller handlar på begagnatmarknaden. Det finns dock ett par noterbara undantag, i det ena fallet för nybilsköparen (privat) och i det andra för begagnatkunden. Bilarna är VW Passat respektive Volvo V60. Men mer om detta längre fram.

Vi har gjort kalkyler för alla tre ovan nämnda scenarier och på så sätt kommit fram till svaret. Vi har valt att titta på de åtta mest populära laddhybriderna i Sverige sedan januari 2019, enligt BilSwedens registreringsstatisitik. Därefter har vi jämfört dem med motsvarande förbränningsversioner.

För att undvika osäkerhet eller diskussion kring vad som faktiskt är laddhybridernas konventionella motsvarigheter, har vi valt att använda samma bilmodeller som Skatteverket använder som jämförelse när de justerar det förmånsgrundande priset på miljöbilarna (med enstaka undantag om de inte längre säljs eller är väldigt svåra att hitta som begagnade).

Att laddhybriderna är billigare som förmånsbilar i samtliga fall visste vi redan. Det beror på den 40-procentiga nedsättningen (eller som mest 10 000 kronor) av förmånsvärdet för el-, laddhybrid- och gasbilar.

Men skillnaden är nu större än någonsin tidigare på grund av det nya Bonus-malussystemet. Det innebär dels att fordonsskatten har ökat kraftigt för bilar som släpper ut mer än 95 gram CO2/km och dels att skatten nu ingår som en del av förmånsvärdet. Helt plötsligt kan därför förmånsvärdet sticka flera tusenlappar per år bara genom att man väljer en normalstor konventionell förbränningsbil som har förhållandevis dyr skatt. Man märker alltså laddhybridernas fördel två gånger i förmånsvärdeskalkylen.

Företagen ser däremot inte samma positiva effekt. Kostnaden för dem är nämligen ungefär densamma oavsett om förmånstagarna kör laddhybrider eller konventionella bilar. Det är förarna som åtnjuter det mesta av de ekonomiska fördelarna.

Överraskningen vi ser i våra kalkyler gäller för privat- och begagnatköpare. Bortsett från ett undantag i respektive scenario är det alltså fördel för laddhybriderna även här, trots högre inköpspriser. Lägre driftkostnader och bättre andrahandsvärden är det som påverkar.

Fortsätt läsa reportaget för vidare analys och synpunkter på sidorna här framöver.


BMW 5-SERIE

1) Tillverkarens WLTP-siffror, blandad körning.

2) Skatt, försäkring (märkesförsäkring, man, 50 år, boende i bostadsrätt i Stockholmsförort), bensin 95 16 kr/l, el 1,60 kr/k  Wh, däck, service + värdeminskning utslaget på 2 000 mil/år. Kapitalkostnad beräknad på 25 % egen kontantinsats med inkluderad utebliven avkastning (0,10 %). Resterande belopp lånat till ränta av 4,82 %.

1) Bensin/dieselpris 16/16,50 kr/l, elpris 1,60 kr/kWh

2) Märkesförsäkring, helförsäkring, man, 50 år, bostadsrätt i Stockholmsförort.

3) Sommardäck av märke Bridgestone

4) Prognos enligt Bilpriser.se, per år för 4 år/8 000 mil, räknat från maj 2020.

5) Regelbunden service tillkommer i varje enskilt fall.

KIA NIRO

Skatteverket anser att den konventionella motsvarigheten till Niro PHEV är en Ceed 1,4 T-GDI.

(KLICKA FÖR STÖRRE BILD)

(KLICKA FÖR STÖRRE BILD)

I kalkylen för nyköp privat jämför vi Optima med modellen ProCeed. Skatteverket använder bensinversionen av Optima, men den har slutat säljas i Sverige sedan myndighetens bedömning.


(KLICKA FÖR STÖRRE BILD)

(KLICKA FÖR STÖRRE BILD)

VW PASSAT: Billigare för privatköparen med förbränningsversionen

Skillnaden i fordonsskatt mellan de två versionerna ligger i den lägre änden av skalan och laddhybriden har ett klart kortare serviceintervall (1 500 mot 3 000 mil) som resulterar i mycket högre underhållskostnad.

Även om GTE håller värdet mycket bättre procentuellt sett, gör den stora prisskillnaden att värdetappet i rena kronor ändå tynger kalkylen för mycket för att kunna väga upp en lägre bränslekostnad. Marginalen till laddhybridens nackdel är dock väldigt liten.


(KLICKA FÖR STÖRRE BILD)

(KLICKA FÖR STÖRRE BILD)

VOLVO V60 PHEV: Inte lönsammast som begagnad, men miljöbästa alternativ – för den som vågar

Förra generationen V60 laddhybrid (diesel) borde vara en av de absolut bästa bilar man kan köpa ur miljösynpunkt, till och med bättre än en ny elbil.

Låt oss förklara. Eftersom den är begagnad ger den inte upphov till några nya utsläpp från tillverkning och frakt, och den kräver inte heller att man bryter sällsynta jordartsmetaller till nya batterier. Om man laddar bilen kan man köra utsläppsfritt på korta pendlingsresor och där det är betydelsefullt, exempelvis i stan.

Dessutom kan den som vågar tanka HVO köra med väldigt låga nettoutsläpp på långresa, eftersom de förnybara råvarorna i bränslet gör att man kan sänka koldioxidutsläppen med uppemot 90 procent. Vi säger "vågar" då Volvo inte har godkänt gamla V60 laddhybrid för att köras på HVO (bara bilar byggda på SPA- och CMA-plattformarna med deras egen fyrcylindriga motor). Det beror enligt Volvo själva på skillnader i bränslepumpens konstruktion jämfört med i de nya modellerna. Man förlorar garantierna om man tankar ett bränsle som inte är godkänt av tillverkaren, men det kanske spelar mindre roll om nybilsgarantin ändå har gått ut.

Ekonomiskt sett blir det ingen vinst i vår kalkyl, även om det är med extremt liten marginal. Skatten är nära nog samma som för en vanlig diesel och det är heller inte tillräckligt stor differens i bränsleförbrukningen för att kompensera den stora merkostnaden i inköp. Den begagnade laddhybriden håller visserligen värdet klart bättre procentuellt sett än dieselbilen, men kapitalkostnaden blir ändå för stor i kronor på grund av inköpspriset.


(KLICKA FÖR STÖRRE BILD)

Analys: Varför lönar det sig med en dyrare laddhybrid för privat- och begagnatköpare?

John Eriksson, testredaktör

Vi ser ett par genomgående mönster när vi tittar i kalkylerna. För den som köper ny bil privat är det tre faktorer som påverkar utfallet: fordonsskatten, bränslekostnaden och andrahandsvärdet. I och med Bonus-malus blir skatten numera en så pass stor utgift för en vanlig konventionell bil att den i sig kan kosta ganska många hundralappar varje månad. I flera av de exempel vi har räknat på handlar det om drygt 13 000–21 000 kronor extra bara i skatt under de tre första åren.

Enligt Bilprisers prognoser kommer laddhybrider som regel att behålla värdet bättre procentuellt sett än vanliga förbränningsbilar. Det betyder att värdeminskningen i kronor kan bli ungefär densamma som för en konventionell modell, eller i alla fall att skillnaden blir för liten för att ha betydelse, trots högre inköpspris. Lägg till detta att laddhybrider har en klart lägre bränslekostnad och vi  får ett vinnande resultat i totalkalkylen.

Samma sak gäller även om man handlar begagnat, bortsett från att skatten inte längre påverkar resultatet lika mycket. Bränsleförbrukningen och andrahandsvärdet gör fortfarande att det lönar sig att välja en laddhybrid.

Vad händer om de ekonomiska problemen i spåren av Covid-19 blir långvariga med bland annat lägre drivmedelspriser som följd?

Vi testade att justera ner priserna på bensin och diesel med tre kronor till 13 respektive 13,50 kr/liter i privat- och begagnatkalkylerna. Resultatet består över lag. Laddhybriderna är som regel fortfarande billigare, men i fallen med Passat och V60 (nyköp privat respektive begagnat) ökar marginalerna till fördel för de konventionella modellsyskonen.

Vi ser även två andra, nya undantag där det svänger. För privatköpare blir det olönsamt att välja Mitsubishi Outlander PHEV vid lägre bensinpris. Samma sak händer med V90 som begagnad, det blir då istället lönsamt att köpa förbränningsversionen.

SÅ HAR VI RÄKNAT

Alla uppgifter om bränsleförbrukning och utsläpp (som ligger till grund för fordonsskatt och eventuell bonus), samt servicekostnader och nybilspriser kommer från tillverkarna/importörerna och priserna är exklusive eventuella kampanjrabatter.

I våra privat- och begagnatkalkyler har vi räknat på en körsträcka på 2 000 mil/år och att 40 procent (800 mil) körs på el med laddhybriderna, precis som i våra nybilstester. När det gäller förbrukning i begagnatkalkylen har vi tagit tillverkarnas NEDC-siffror och ökat dem med 25 procent för att få en mer verklighetstrogen bränslekostnad. Uppskattningar om andrahandsvärde och värdeminskning kommer från Bilpriser.se, och förmånskalkylerna kommer från företaget Ynnor.