Försäljningsstatistik: Vinna eller försvinna

Premium Hårdnande utsläppskrav, en kostsam elektrifieringskapprustning, hot om miljardböter från EU 2021 – och så en världsomspännande pandemi. Covid-19 kom inte lägligt för bilbranschen. I Sverige har bilhandeln inte drabbats lika hårt som resten av Europa, och vissa bilmärken har dessutom klarat sig bättre än andra. Vi har tittat närmare på varför.

Försäljningsstatistik: Vinna eller försvinna

Bilbranschen har det tufft just nu. I Europa har hela personbilsmarknaden krympt med 39,5 procent under det första halvåret 2020 jämfört med 2019, visar färska siffror från den europeiska branschorganisationen ACEA. Det är en minskning med över 3 miljoner personbilar. I Sverige har marknaden krympt något mindre – med 25 procent, eller ungefär 42 000 bilar, enligt Bil Swedens statistik över nyregistreringar.

Coronakrisens inverkan på bilbranschen saknar motstycke i modern tid. Inte minst har springandet i bilhallarna avtagit samtidigt som produktionslinor på fabrikerna stått helt stilla och transporter uteblivit. Som ams rapporterat om tidigare (se 16/2020) befann sig flera stora biltillverkares aktier – däribland Toyotas och Volkswagens – i fritt fall från slutet av februari till mitten av mars då krisen var som värst. 

– Effekterna av coronaviruset saknar motstycke. Det blir allt tydligare att Covid-19 har lett till den värsta kris som någonsin drabbat fordonssektorn, sade Eric-Mark Huitema, generaldirektör för ACEA, i ett uttalande i april.

Samtidigt är det inte bara coronakrisen som ställer till det. Bilbranschen står sedan tidigare inför flera utmaningar. Globalt har bilförsäljningen varit på väg nedåt sedan 2018 – det talas om att bilarnas guldålder är förbi. ACEA bad i april EU att skjuta upp de nya utsläppskrav som införs i år, som bara tillåter 95 g/km CO2 per bil i snitt – med viss rabatt för de som säljer tyngre bilar. De tillverkare som inte lyckas nå snittet till 2021 riskerar miljardböter. För att sänka sina snitt snabbt har tillverkarna behövt introducera fler laddhybrider och elbilar till i år – något de flesta gjort.

ELDRIFT PÅ FRAMMARSCH

Ända sedan Dieselgateskandalen briserade år 2015 har dieselbilar stadigt tappat marknadsandelar, vilket har drivit upp de genomsnittliga CO2-utsläppen från nya bilar. De senaste åren har dock el- och laddhybridbilar tagit allt större marknadsandelar, vilket syns i grafen nedan. Under första halvan av 2020 såldes 9 153 elbilar och 15 580 laddhybrider – en ökning med 310 respektive 113 procent jämfört med samma period två år tidigare.

Ryckig marknad i Sverige

I Sverige verkar bilförsäljningen ha nått sin kulmen 2017 då runt 379 000 bilar registrerades. 2018, när det så kallade Bonus-malussystemet för bilskatt infördes i juli, minskade registreringarna med över 25 000 bilar – framför allt under det andra halvåret.

Precis som regeringen önskat ökade andelen elektrifierade bilar, men inte på grund av någon större ökning i försäljning visar Bil Swedens statistik. Under första halvåret förregistererade importörerna så många malusbilar som möjligt innan de blev dyrare att äga. Det andra halvårets siffror blev då mycket lägre än under samma period året innan – delvis eftersom man sålde av de förregistrerade bilarna istället för att beställa nya.

När Sverige och EU vid årsskiftet 2020 övergick till WLTP-normens högre utsläppsvärden höjdes årsskatten ytterligare för de flesta bensin- och dieselbilar (se ams 21/2019) på marknaden. Både innan och efter den så kallade "skärpningen" uttalade sig många kritiskt mot det, däribland Bil Swedens vd Mattias Bergman.

– Vi kommer återigen få en ryckig marknad när konsumenter väljer att köpa ny bil innan årskiftet. Efterfrågan kommer vara hög under fjärde kvartalet i år för att sedan sjunka efter årsskiftet, sade Mattias Bergman till ams i september 2019.

Enligt den egna organisationens statistik verkar han få rätt. Precis som under det första halvåret 2018 ökade nyregistreringarna rejält under det andra halvåret 2019. Flera importörer verkar därför ha haft många förregistrerade bilar när coronakrisen slog till. Bland annat berättar Mazda och Subaru för ams att man förregistrerat bilar på grund av skatteökningarna.

Under första halvåret 2020 minskade en majoritet av märkena vi tagit in statistik på sina nyregistreringar med mycket mer än 25 procent. Flera av dessa är märken som har dröjt med sin omställning till laddbart – till exempel Mazda och Subaru. Omvänt har de som klarat sig bättre en högre andel elektrifierat i sina modellprogram – som Porsche och Tesla.

Mazda: Vi har höjt priserna

Japanska Mazda är bland de som minskat mest i Sverige under första halvåret 2020, sett utifrån antalet registrerade bilar. Endast 478 bilar registrerades, jämfört med 2 487 under samma period 2019 vilket är en minskning med 81 procent.

Enligt Jan-Olof Rydin, försäljningschef på Mazda Sverige, beror det på fler faktorer än corona. Bland annat medger han i ett mejlsvar till ams att man förregistrerade bilar under andra halvåret 2019 inför 2020. Dessutom pekar han på att märket ännu inte har några elbilar eller laddhybrider i sitt modellprogram och därmed inte heller några som är berättigade till att få någon bonus.

Mazda har dock även gjort "nödvändiga prishöjningar" på grund av att man nu har "finare bilar med mer utrustning" än tidigare. Till sist har en svagare svensk krona gentemot den japanska yenen också spelat in, menar Jan-Olof Rydin.

MX-30 är Mazdas första elbil, men räckvidden är bara omkring 20 mil. Kan den lyfta märket?

Mazda har även tagit till det annorlunda greppet att sedan årsskiftet höja priserna på de modeller som bidrar till att höja bilmärkets snittutsläpp av CO2 över EU:s gräns på 95 g/km.

Värst drabbad är märkets lätta lilla sportbil MX-5 som ökat med runt 70 000 kronor. Registreringarna av modellen har fallit från 191 under andra halvåret 2019 till endast 5 under första halvåret 2020. Om prishöjningarna lyckats styra Mazdaköparna mot modeller med lägre utsläpp vill Jan-Olof Rydin inte svara på ännu, men han noterar att "utsläppen i Sverige är givetvis bara en bråkdel av Europabilden".

Mazdas första elbil, MX-30, har redan börjat tillverkas i Japan och modellen väntas komma till Sverige i höst. Enligt Jan-Olof Rydin siktar Mazda Sverige på att få en tilldelning på "runt 500 bilar".

– Vi räknar med att MX-30 blir en viktig modell för oss i Sverige eftersom andelen elbilar är bland de högsta i Europa, uppger han till ams.

Nyregistreringar per märke – halvårsförsäljning (KLICKA FÖR STÖRRE)

Märkets innovativa bensinmotor med kompressionständning, kallad Skyactiv-X, som man satsade på att ta fram innan MX-30, har inte lyckats bli någon storsäljare i år. Enligt Jan-Olof Rydin har "drygt 55 procent" av de Mazda 3 och CX-30 som sålts haft X-motorn, som har lägre CO2-utsläpp än de vanliga bensinmotorerna. Hur ser framtidsplanerna ut då?

– Vi jobbar på för fullt med både löpande uppdateringar av befintliga modeller och nylanseringar de kommande åren. MX-30 är vårt första elektrifierade fordon som kommer att följas av fler modeller under de närmaste åren. Vi firar 100 år som företag 2020 och genom åren har vi haft både bra och mindre bra tider som många andra i bilbranschen, skriver Jan-Olof Rydin.

Subaru: Vi tror att det kommer igång efter sommaren

Ett annat bilmärke som minskat drastiskt i nyregistreringar under första halvåret 2020 är Subaru, som gått ner med 74 procent. Thomas Possling, Subarus nordiska PR-chef, poängterar dock att nyregistreringar inte är samma sak som försäljningssiffror.

– Vår verkliga försäljning har minskat med knappt 30 procent, vilket är i linje med totalmarknaden och tillskrivs coronapandemin, skriver han i ett mejlsvar till ams.

Hur kan det skilja så mycket? Även om Subaru bara registrerade 499 bilar under andra halvåret 2020, registrerade man 3 404 under de föregående halvåret.

– Vi har ett ganska hyggligt lager, cirka 2 700 bilar, så leveranstiden från kundorder till leverans ligger på max en månad för de flesta modeller och utföranden, fortsätter Thomas Possling.

Nyregistreringar per märke – förändring

Subaru inledde dessutom en stor omstrukturering i Sverige i början av året och återförsäljarnätverket har krympt från cirka 70 till runt 50 bilhandlare. På frågan om hur det går med omstruktureringen svarar Thomas Possling kort att det "fortskrider som planerat".

Subaru har också samtidigt krympt sitt modellprogram i Sverige från sju modeller till endast tre: Outback, Forester och XV. De senare två är numera hybrider.

– Vi står starka med en fortsatt hög efterfrågan på såväl Outback, som Forester och Subaru XV – om man undantar coronaepidemin.

Framtidsplanerna då?

– Vi avser att arbeta vidare med i första hand ökad elektrifieringsgrad. Subaru fortsätter satsa i Europa för att även framledes vara ett världsmärke och i denna anda kommer det successivt nya modeller som är särskilt framtagna för att passa vår marknad.

Det "hyggliga" lagret väntar man sig beta av snart.

– Vi tror att det kommer igång igen efter sommaren.

Volvo: Vi kommer nå utsläppsmålen

Som Sveriges sista storskaliga inhemska biltillverkare ter sig Volvo som något unikt. Däremot är man samtidigt importör av egna bilar tillverkade i USA och Kina. Trots ett tapp i nyregistreringar med 24 procent har man klarat sig relativt bra.

– I och med att en stor del av vår produktion sker i Sverige fick vi en snabb effekt när vi stängde i april. På samma sätt fick vi också en snabb effekt när vi återigen startade produktionen och snabbt kunde leverera bilar på nytt, skriver Fredrik Isakson, försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige, till ams.

Trots det dåliga första halvåret tror Volvo på ett ljusare andra halvår och man står fast vid sin satsning på elektrifierat för att nå EU:s utsläppsmål.

– Den nedgång vi har sett under första halvåret är tillfällig. Vi förväntar oss en stark återhämtning under andra halvåret och vårt utbud av laddbara Rechargebilar gör att vi är väl positionerade att möta de marknadstrender vi nu ser. Snarare har pandemin stärkt oss i vår tro på att våra strategiska ambitioner är de rätta och att en påskyndad omställning av vår verksamhet kommer att leda till långsiktig tillväxt, fortsätter mejlsvaret.

Trots att coronakrisen även bromsat försäljningen av laddbara bilar räknar Volvo med att klara EU:s utsläppsmål. Som ams noterade i nr 20/2019 behöver man i bästa fall bara nå ett snittutsläpp på 133 g/km CO2 tack vare viktrabatter. Rechargemodellerna ska enligt Volvo utgöra cirka 33 procent av den totala försäljningen hittills i år. Det ligger nära Bil Swedens statistik – Volvo ska ha registrerat 7 516 klimatbonusbilar, motsvarande 31 procent, under första halvåret 2020.

Tesla: Vår digitalisering har varit en fördel

Ett bilmärke som verkligen sticker ut i Bil Swedens statistik är Tesla som ökat nyregistreringarna med 24 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört med "puckeln" under det andra halvåret 2019 har man dock minskat, men endast med 9 procent. När ams frågar Tesla hur det kan komma sig svarar Maria Lantz, pressansvarig för Tesla, att man inte brukar kommentera försäljningssiffror. Däremot ger man gärna en förklaring till varför Teslas butiker samt service- och leveranscenter har kunnat hålla öppet som tidigare trots den rådande situationen: digitalisering.

– Det finns en fortsatt stor efterfrågan på elbilar och Teslas digitala försäljningsmodell har varit en extra stor tillgång under denna period. Teslas verksamhet genomsyras av en hög grad av digitalisering – alla Teslor är uppkopplade vilket gör det enkelt att utföra provkörningar, service och leverans helt "touchless", skriver Maria Lantz.

Porsche: Vi har klarat oss väl tack vare vår kundbas

Ett annat märke som verkar ha stått sig starkt trots pandemin är Porsche, som ökat sina registreringar med 13 procent under första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. Märkets försäljningschef i Sverige, Håkan Nilsson, pekar på Porsches kunddatabas som anledning till att man klarat sig väl. Enligt honom består den främst av privatkunder som beställt sin bil tidigare för leverans till sommaren. Däremot har inte allt varit som vanligt.

– Liksom övriga tillverkare har fabriken i Tyskland tvingats stänga under en period vilket tyvärr gett längre leveranstider än planerat, säger Håkan Nilsson till ams.

Märkets storsatsar också på både laddhybrider och nu även ren eldrift i form av Taycan. Under första halvåret 2020 registrerade man 516 klimatbonusbilar enligt Bil Swedens statistik, motsvarande 45 procent av märkets nyregistreringar.

– Under sommaren kommer leveranserna igång av nya Porsche Taycan och prognosen för helåret är att över 50 procent av leveranserna kommer att vara elektrifierade i någon form. Under våren är vår produktionstilldelning av sportbilar alltid lite högre för att möta efterfrågan samt att Porsche Macan ej erbjuds som laddhybrid. Att Porsche har lång erfarenhet av främst laddhybrider gör att vi kan attrahera nya kunder i främst suvsegmentet där skiftet från diesel till laddhybrid går fort och det finns ett begränsat antal alternativ, fortsätter Håkan Nilsson.