Ölandsbron firar 30 års-jubileum

Ölandsbron har vänt en negativ befolkningsutveckling, lockat ut företag och turister och gjort det möjligt att dagligen pendla till och från fastlandet. När bron nu fyller 30 år noteras trafikrekord som vida överstiger Öresundsbrons.

Den 15 juli i somras passerade 33.400 bilar på Ölandsbron. Det kan jämföras med Öresundsbrons bästa dygn i somras, den 20 juli, då noteringen blev drygt 19.400.
Håkan Brynielsson, direktör för Regionförbundet i Kalmar län, är ölänning och avslöjar för TT att han var motståndare till bron när den byggdes. Men nu ser han bara fördelar. Han talar om ett symbiotiskt förhållande mellan ö och fastland.
När bron byggdes 1968-72 hade Ölands befolkning minskat till 19.000 personer. Nu finns cirka 25.000 bofasta på ön. Brynielsson tror att siffran i stället skulle ha legat under 10.000, om inte bron hade funnits.
Men trots allt har Ölandsbrons 30 år varit långt ifrån problemfria. Eftersom trafikmängden redan från början översteg prognosen rådde näst intill trafikkaos vid bron varje sommar fram till 1995. Då slopade Vägverket cykelbanorna och lät bron bli fyrfilig. Det förbättrade framkomligheten radikalt. Cyklisterna kompenseras genom att en särskild buss fraktar dem och deras cyklar över bron på sommaren.
Ett ännu allvarligare problem är de skador på själva betongkonstruktionen som uppstått till följd av att Östersjöns bräckta vatten använts i gjutningen. Det har krävt fleråriga reparationer som ännu pågår. Kostnaden ligger kring en halv miljard kronor.
Strax före 30-årsfesten meddelade Vägverket att Ölandsbron ska bli en sträcka med variabel hastighetsgräns. De 70 kilometer i timmen som gäller nu ska kunna bli 90 vid lågtrafik, men kan också bli 50 eller till och med 30 vid stark vind eller nedsatt sikt.