Nitrogen istället för luft spar bensin

Att fylla däcken med nitrogen istället för luft kan visa sig lönsamt. Nitrogen ger mindre läckage än luft och med rätt däcktryck kan mycket bränsle sparas.

I olika "larmrapporter" de senaste åren har vi sett hur många bilister som kör med för lågt lufttryck i däcken. Oftast inte så mycket, men tillräckligt för att försämra bilens köregenskaper och orsaka högre rullmotstånd, vilket leder till onödigt hög bränsleförbrukning.
I Sverige har det gjorts ett flertal undersökningar och man har funnit att bilarna i genomsnitt fattas 15 procent av det däcktryck som behövs för att bilen ska rulla optimalt, ur bränslesynpunkt. Det motsvarar en ökad bränsleförbrukning på cirka 2,5 procent. För varje bilist ingen jätteutgift, men totalt sett över hela landet innebär det en helt onödig bränsleförbrukning som motsvarar cirka 70 000 ton koldioxid per år.
Mycket vore alltså vunnit för både privatbilisten och miljön om däcktrycket kontrollerades lite oftare. Ett sätt att undvika luftläckage är att ersätta luften med nitrogen, eller kvävgas som det också kallas. Kvävgas är merparten av det som vi andas in och på det sättet en "vanlig" gas. Men genom att inte använda komprimerad luft, som ofta innehåller en hel del vatten, så minskar risken för korrosion (rost) på fälgen. Nitrogen är också mindre benäget att läcka genom gummi än luft.
Nitrogen är också bättre på att transportera värme, vilket leder till svalare däck och lägre däckslitage.
Från och med hösten/vintern 2005 tillhandahåller Däckteams drygt 100 medlemsföretag möjligheten att fylla nitrogen i däcken istället för vanlig luft. Fördelarna är uppenbara med minskad bränsleförbrukning och minskat däckslitage.
Nitrogen i däcken istället för luft är inget nytt. Utvecklingen började i Holland för 20 år sedan, men användandet har först tagit fart på allvar för cirka fem år sedan. Idag har mer än en miljon holländska fordon nitrogen i däcken. Åkerier, transportföretag i övriga Europa väljer nitrogen, liksom flygindustrin. I hamnar gäller inte försäkringar vid transport av farligt gods om fordonet inte kör med nitrogen i däcken. Anledningen är att nitrogen inte tillför energi i händelse av brand, gasen benämns "enärt".
En grön ventilhatt är beviset på att däcken innehåller nitrogen.