Bensinpriset - åtta kronor är skatt!

Debatten om bränslepriser blir allt mer intensiv. För att försöka bringa lite ordning i vad vi egentligen snackar om har vi hämtat statistik kring bränslepriserna från Svenska Petroleum Institutet.

Svenska Petroleum Institutet är en branschorganisation för oljebolagen i Sverige. Organisationen grundades 1951 och bevakar, analyserar och informerar kring allt som har med

Bild 360225

Grafik: SPI. KLICKA FÖR STÖRRE DIAGRAM

oljeindustrin att göra. För alla som funderar över skattesatser och mackarnas marginaler finns här mängder av siffror att fördjupa sig i.

Om man tittar på bensinprisets utveckling från 1981 till idag så har bensinstationernas marginal på en liter bensin halverats från toppåret 1986 då man i snitt hade 1 krona och 63 öre till idag när samma siffra är cirka 80 öre. Och det är utan hänsyn till valutautvecklingen!

Under samma tid har skatten ökat från 3 kronor och 97 öre per liter till cirka 8 kronor! (den var 7,53 i mars när bensinen i snitt kostade 12,50). För att förstå hur bensinpriset är
Bild 360226

Grafik: Preem. KLICKA FÖR STÖRRE DIAGRAM

uppbyggt tar vi till en modell från Preem. Vid en bensinpris på 12 kronor stod allt utom skatt för 38 procent, av literpriset. På det kommer sedan en fast energiskatt på 23,4 procent, en koldioxidskatt på 18,6 procent, samt ovanpå alltihopa moms på 25 procent, alltså 20 procent av totalpriset.

Under tiden 1981 till idag har det pris som bensinbolagen tar, produktkostnaden enligt SPI, ökat från 1 krona och 67 öre till cirka 4 kronor och 16 öre. Det är i den delen man hittar prisökningen för råoljan.

Sammantaget ser man alltså att det är mackarna som är de stora förlorarna. Mackarna som till största delen är privatägda och som därför förståligt nog kompenserar sig med att sälja alltmer annat än just bränsle. Ur deras synpunkt vore ett priskrig på varmkorv förmodligen värre än ett krig om literpriset på bensin...