Stor förvirring kring supermiljöbilspremien

Supermiljöbilspremien som infördes den 1 januari i år har tagit Transportstyrelsen, som sköter utbetalningarna, på sängen. Hittills väntar ett 30-tal bilägare på besked. För bilar med olika ägare och brukare går premien till ägarna. Men reglerna är otydliga. "Ännu ett hafsverk från miljöministerhåll", säger Ronny Svensson på Ynnor.

Alla bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer och uppfyller Euro 5- eller Euro 6-kraven omfattas av supermiljöbilspremien.

Alla bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer och uppfyller Euro 5- eller Euro 6-kraven omfattas av supermiljöbilspremien.

Förra året infördes en supermiljöbilspremie på högst 40.000 kronor för bilar med koldioxidutsläpp under 50 gram per kilometer. Brådskan med lagen har gjort att Transportstyrelsen, som ska sköta utbetalningarna, inte har hunnit med det interna arbete som är nödvändigt för att sköta utbetalningarna.

Föreskriften som ska styra myndighetens arbete beräknas bli klar först i juni. Det är ett slags principdokument. Där anges bland annat hur man hittar priset på jämförbar bil, som är viktigt att veta eftersom premien för juridiska ägare är 35 procent av mellanskillnaden.

Sannolikt kommer principen att motsvara Skatteverkets bedömning vid beräkning av förmånsvärden. Framöver kommer det att tas fram en lista med aktuella bilar och deras jämförbara pris.

Transportstyrelsen har inte heller någon bedömningsmanual. Tills vidare måste alla frågeställningar för varje bil handläggas separat och utifrån lagtexten. Myndigheten har heller inget enkelt internt arbetsverktyg för att plocka fram de bilar som uppfyller de tekniska kriterierna för premien. Totalt krävs ett tiotal slagningar i olika register för att få en komplett bild för handläggningen av varje enskild bil.

Vi testade elbilarna Mitsubishi i-MiEV och Nissan Leaf i nummer 8/2012.

Vi testade elbilarna Mitsubishi i-MiEV och Nissan Leaf i nummer 8/2012.

Transportstyrelsens enhet för skatter och avgifter har just påbörjat hanteringen av de första bilarna. Genom en specialkörning av vägtrafikregistret har man hittat cirka 30 bilar, varav en handfull ägs av privatpersoner.

För juridiska personer uppstår dilemmat vem som ska ha premien när det finns en ägare till bilen och en annan brukare, vilket är vanligt i leasingsammanhang. Det kan också uppstå frågetecken när en bilhandlare äger och ställer på en bil som säljs vidare.

Lagen om supermiljöbilspremie säger att premien ska betalas ut till den som "har förvärvat en ny supermiljöbil som tidigare inte har varit påställd" och "som ställer på bilen" enligt förordningen om vägtrafikregister.

"Då gäller det att hålla reda på vem som äger och vem som har ställt på bilen. Om det inte är samma, får vi titta på vad undantagsparagrafen i lagen säger", förklarar Astrid Hedlund, jurist på Transportstyrelsen, till Tjänstebilsfakta.

Leasing- och finansbolag får sannolikt ta del av premien eftersom de är ägare till bilen. Däremot kommer den troligen inte att betalas till brukaren. Det blir alltså en fråga mellan brukaren och leasingbolaget, som då rimligen drar av premien från leasingavgiften.

För minsta möjliga bekymmer för juridiska personer gäller alltså att ett leasing- eller finansbolag både förvärvar och ställer på bilen. Men reglerna är otydliga och myndigheten kan ännu inte ge generella svar för alla tänkbara lösningar som dyker upp.

Transportstyrelsen kommer att informera mer på sin hemsida när processen klarnar. Tills vidare svarar också myndighetens kundtjänst på frågor.

Volvo V60 Plugin Hybrid smiter precis under gränsen med 49 gram per kilometer.

Volvo V60 Plugin Hybrid smiter precis under gränsen med 49 gram per kilometer.

Transportstyrelsen kommer att skicka brev med en blankett till alla ägare av bilar som matchar premien. Där får de bland annat svara på om de har fått något annat statligt stöd för sitt bilköp, som till exempel elbilsupphandlingens 50.000 kronor från Energimyndigheten. Då får man nämligen ingen supermiljöbilspremie också.

"Risken är att bilägarna går samma ovissa öde till mötes med de nya miljöbilsreglerna från 2013", säger Ronny Svensson, tjänstebilskonsult och vd på Ynnor.

"De skulle ha presenterats före årsskiftet, men ingen förklarar vad förseningen beror på. Eftersom det finns en ny regim i miljödepartementet råder det i princip också oklarhet om rabatterna på förmånsvärden verkligen ska försvinna efter 2013. Nu har vi stor osäkerhet på en marknad med miljarder på spel, både i kostnader för företagen och skatteintäkter för staten", säger Ronny Svensson.

Jag tycker supermiljöbilspremien är en bra idé.
78
106