Nytt förslag: Trängselskatten kan chockhöjas

Snart kan trängselskatten i Stockholm höjas med hela 75 procent. Inte heller Göteborg slipper undan.

Den höjda trängselskatten i Stockholm ska förbättra framkomligheten samt finansiera Förbifarten och en utbyggnad av tunnelbanan. Foto: Mikael Ullén/Transportstyrelsen

Nu planerar regeringen en höjning av trängselskatten i Stockholm på hela 75 procent. Den ska träda i kraft den 1 januari 2016, enligt SVT. Högsta avgiften blir då 35 kronor, jämfört med dagens 20 kronor.

Dessutom börjar trängselskatten också att gälla på Essingeleden, som idag är undantagen från trängselskatt. Den högsta dygnsavgiften blir 105 kronor, jämfört med dagens 60 kronor, skriver Aftonbladet.

Trängselskatten i Göteborg höjs redan den 1 januari 2015 med upp till 25 procent. Dyraste passagen kostar då 22 kronor.Jag tycker det är bra att trängselskatten höjs.
74
382