Grönt ljus för klampning – polisen får låsa fast din bil

Med start 1 mars har Polisen och Tullen rätt att låsa fast din bil med hjälp av så kallad "klampning" vid misstanke om brott. Så här fungerar den nya lagen.

Så här kan det snart se ut även i Sverige – från den 1 mars får polisen och tullen rätt att låsa fast din bil vid misstanke om brott. Foto: Jirka23/Creative Commons/Wikimedia

Från och med mars ska Polisen eller Tullen tillfälligt kunna besluta om att stoppa ett fordon från att fortsätta att köras, det har Riksdagen beslutat. Det innebär att det ska vara möjligt för Polisen eller Tullen att tillfälligt låsa fast ett fordons hjul genom så kallad klampning.

Polisen eller Tullen får alltså möjlighet att besluta om klampning av personbilar eller långtradare redan vid misstanke om brott. Det ska även vara möjligt för en polis eller en tulltjänsteman att kunna ta fordonets nycklar, registreringsskyltar eller andra föremål som behövs för att köra.

Dessa tvångåtgärder, som införs den 1 mars 2015, ska i normalfallet få gälla högst högst i 24 timmar men Riksdagen har också begärt en skyndsam utredning om att klampning ska kunna göras under en längre tidsperiod än 24 timmar – ännu oklart hur länge.

Riksdagen vill också utreda om enskilda poliser och tulltjänstemän ska få bemyndigande att självständigt och på plats (utan åklagaree eller domstols godkännande) ska kunna "klampa" fast bilar eller lastbilar. När en sådan utredning kan leda till ett nytt Riksdagsbelsut är mer oklart – men regeringen hoppas under våren.

För alla som parkerat olämpligt eller för långtradarachaufförer som kört för långa pass kan alltså klampning bli ett högst kännbart straff redan i vår. Om klampning även betyder böter – och i så fall hur höga böter – är däremot inte klart utsagt idag.

• Bilen klampad – stoppar inte kvinnan från att köra

I många länder utomlands används klampning av både personbilar och lastbilar som ett vapen mot olika sorters brottslighet – fråna parkerinsförseelser till ekonomiska och arbetstidsbrott.

Jag tycker det är helt rätt att polisen får låsa fast bilar vid misstanke om brott.
1140
119
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.