Opel dementerar påstående om att man avgasfuskar som VW

I en ny testrapport hävdar den tyska miljöorganisationen DUH att Opel fuskar med avgasutsläppen på ett liknande sätt som Volkswagen. DUH mätte först avgasutsläppen på en Opel Zafira 1,6 CDTi med stillastående bakhjul och fick godkända resultat, men när bakhjulen sattes i rotation gick utsläppsnivån upp kraftigt. Opel förnekar anklagelserna från DUH och hävdar att man inte manipulerar avgasutsläppen.

Opel dementerar påstående om att man avgasfuskar som VW
Avgasutsläppet borde bli detsamma med rullande bakhjul men nu gick utsläppsnivån upp kraftigt och visade 17 gånger högre utsläpp av NOx.

"Deutsche Umwelthilfe", förkortat DUH, är en ideell miljö- och konsumentskyddsorganisation som bland annat debatterat frågorna kring dieselmotorers partikelutsläpp. Under morgonen (23 oktober) släppte man en ny rapport som pekar mot att även Opel använder olaglig programvara i sin motorstyrning för att tillfälligt – vid test men inte på landsväg – sänka avgasutsläppen.

Testet har utförts av tekniska högskolan i Bern, Schweiz, där man kört en Opel Zafira 1,6 CDTi på rullande landsväg och mätt avgasutsläppen enligt normen EU6. Zafira-motorn använder så kallad SCR-rening, den mera påkostade metoden där man sprutar in AdBlue-vätska för att få ner NOx-utsläppen.

När Volkswagen fuskade med sina avgasvärden använde man olika "markörer" som skulle identifiera att bilen testades, som till exempel en viss temperatur och att ratten stod helt still. Vid vanlig landsvägskörning använder man givetvis ratten och vid temperaturer utanför det som testnormen kräver är det "fritt fram".

För att se om även Opel fuskade med avgasutsläppen testade högskolan först Zafiran med stillastående bakhjul. Avgasvärdena visade godkända resultat, och NOx-nivån höll sig under gränsvärdet 80 mg/km. I nästa test använde man en rullande landsväg för fyrhjulsdrivna bilar där bakhjulen kunde sättas i rotation. Avgasutsläppet borde bli detsamma men nu gick utsläppsnivån upp kraftigt och visade 17 gånger högre utsläpp av NOx.

Redan under de första dagarna av VW-skandalen meddelade Opel att man inte använder någon liknande programvara på sina dieselmotorer för att fuska med avgasvärdena. När testresultaten från Bern blev klara skickades DUH en uppmaning till Opel att förklara skillnaderna. DUH säger inte rakt ut att Opel fuskar med avgasreningen. Men DUH har heller ingen förklaring på varför avgasvärdena ändrar sig mellan stillastående bakhjul och snurrande bakhjul.

"Anklagelserna är uppenbart falska och ogrundade", sa en talesperson för Opel under fredagen. "Trots upprepade förfrågningar har DUH inte gjort mätresultaten tillgängliga för oss. Vi har utfört samma test efter den första begäran från DUH. Avgasvärdena är korrekta och i enlighet med lagen."

Uppgift står alltså mot uppgift men miljö- och konsumentskyddsorganisation DUH nöjer sig inte med detta utan har skickat testresultaten vidare till den statliga trafikmyndigheten Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Det är KBA som godkänner avgascertifieringen och bland annat krävt av Volkswagen att man snart redovisar en handlingsplan för att uppgradera de dieselmotorer i Tyskland (och i förlängningen hela EU) som har avgasfusk.

Den internationella trafikexperten Axel Friedrich, som tidigare uttalat sig om VW-skandalen, fick se mätvärdena från högskolan i Bern som DUH låtit göra:

"Jag kan inte se någon teknisk förklaring till att NOx-värdena ökar så dramatiskt när man roterar bakhjulen," säger Axel Friedrich i DUH-rapporten. "Jag har ingen rimlig, teknisk förklaring till utsläppen från Opeln."

DUH har fått tidigare indikationer på att Opels dieselmotorer släpper ut för höga avgasvärden. Därför gjorde man en extra mätning i hög hastighet, 150 km/h, för att se vad som händer.

NEDC-normen som används vid avgascertifiering innehåller ett avslutande parti med landsvägskörning men då är hastigheten bara uppe i 120 km/h som högst under några få sekunder. Snitthastigheten i NEDC-normen är endast 33,6 km/h då cykeln mestadels består av stadskörning.

Vid 150 km/h – som alltså är långt utanför det område som myndigheterna mäter – ökade avgasvärdena kraftigt. Enligt DUH indikerar detta att Opel helt enkelt stänger av insprutningen av AdBlue för att spara på vätskan och få den att räcka längre. Om så är fallet begår Opel inget formellt fel, men det är onekligen tveksamt om det är moraliskt rätt att stänga av avgasreningen utanför mätområdet.

Tidigare har DUH stuckit ut hakan och hävdat i media att Volkswagen ingalunda är ensamma om att fuska med dieselavgaserna. I sina uttalande har man nämnt både BMW och Mercedes som tänkbara "fuskare" vilket fått båda biltillverkarna att hota med rättsliga åtgärder för förtal.

Vad tror ni läsare? Kan det vara så att även Opel har befolkats av "kreativa ingenjörer" som fixar till avgasreningen på sitt eget vis? Fältet för kommentarer nedan står till ert förfogande.

Testresultaten från DUH har skickats vidare till den statliga trafikmyndigheten Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Testet skedde på tekniska högskolan i Bern, Schweiz. Foto: DUH.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

De här bevisen är svåra att bortförklara. Tror tyvärr att Opel också fuskat med sina dieselmotorer.
656
114