Blocket jagar bedragare och förstärker säkerheten – så skyddar du dig

Premium Bedrägerierna på Blocket har varit många och de har skiftat karaktär genom åren. De flesta som handlar regelbundet på Blocket har förmodligen upplevt bedrägeriförsök eller känner någon som blivit lurad.

Blocket jagar bedragare och förstärker säkerheten – så skyddar du dig
Köpa bil ska vara roligt, och tryggt. Stäm inte träff på en ödslig plats. Foto: Blocket.

För att motverka brott har Blocket skapat nya funktioner som ökar tryggheten. Men bedragarna har många knep och det kommer ständigt nya varianter. Vi har intervjuat Thomas Bäcker, säkerhetsansvarig på Blocket, som tipsar hur du skyddar dig och undviker bedragare.

Det finns många historier om bedragare som lurat godtrogna annonsörer på Blocket, Sveriges största annonssajt för begagnade prylar. Tyvärr är det inte bara skrönor, en del kriminella har gjort det till ett "yrke" att genomföra bedrägerier på olika annonssajter. Polisens resurser är som bekant begränsade och många anmälningar om bedrägerier på Blocket utreds inte, eller avskrivs direkt då man anser det som utsiktslöst att hitta den skyldige. Av den anledningen måste du vara extra försiktig.

För att öka tryggheten vid köp och försäljning har Blockets utvecklingsteam skapat nya funktioner. Blocket arbetar också aktivt med att upptäcka bedrägerier och samarbetar med polisen. En metod Blocket använt är att sätta in "bluffannonser" för att locka till sig bedragare och även varna vanliga annonsörer.

Utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt enligt Thomas Bäcker, säkerhetsansvarig på Blocket. Men tyvärr finns det fortfarande bedragare kvar som letar efter någon annonsör som går att lura:

"Bedrägerierna har minskat drastiskt de senaste åren," säger Thomas Bäcker. "Det har inneburit att gamla tiders bluffannonser, där man försöker sälja något väldigt billigt och kräver förskottsbetalning, nästan försvunnit. Istället har bedragarna ändrat sin taktik och riktar sig främst mot de som satt in en saluannons."

Artikeln innehåller:

• Så överför du pengar på ett säkert sätt.

• Så känner du igen en bedragarna som ringer upp, eller skickar sms.

• Så skriver du ett juridiskt bindande köpekontrakt.

• Klassiska knep som bedragare brukar använda.

• Akta dig för oseriösa bilförmedlare.

• Tänk kritiskt – var inte godtrogen.

• Dokumentera vem säljaren/köparen är.

• Undvik förskottsbetalning.

Bedragarna annonserar inte själva, för det mesta, utan riktar istället in sig på att ringa eller skicka SMS till de som satt in bilannonser. På det viset undgår de Blockets bevakning. Foto: Blocket.

En av de ändringar som Blocket gjort är att köpare och säljare oftast kommunicerar via sajten, inte via privatmail som förut. Den här meddelandefunktionen mellan köpare/säljare gör att Blocket kan övervaka kommunikationen.

Det kan ju låta negativt att bli "övervakad", men det handlar främst om att Blocket letar efter vissa kombinationer av nyckelord – sådant som pekar mot ett misstänkt beteende. Övervakningen utförs av en textrobot och övergår till manuell kontroll om något misstänkt upptäcks.

Ett klassiskt sätt att luras på Blocket är att bedragaren sätter in en saluannons med ett lågt lockpris. För att "låsa affären" kräver säljaren förskottsbetalning och resten av pengarna ska överföras när man ses och slutför affären. Säljaren använder samma metod för att lura så många som möjligt och när det handlar om bilar kan det sammantaget handla om betydande belopp.

"Vi avråder generellt från all typ av förskottsbetalning," säger Thomas Bäcker till auto motor & sport. "Blir man uppmanad att överföra pengar till ett privat bankkonto för att säkra affären är risken stor att det är en bedragare. Och då ser man förmodligen aldrig pengarna mer och det blir inget bilköp. Skicka aldrig pengar till någon som du inte känner."

Tvärt emot vad många tror finns det inga konsumentlagar eller bindande regler för förskottsbetalning, eller handpeng som det oftast kallas. Om man trots allt ska använda handpeng så måste köparen göra ett avtal med säljaren där man skriver vad som gäller. För säljare gäller regeln att aldrig släppa ifrån sig en bil utan att hela beloppet betalats.

 

Thomas Bäcker, Kundsäkerhetschef på Blocket. Foto: Sandra Birgersdotter.

Thomas Bäcker, Kundsäkerhetschef på Blocket. Foto: Sandra Birgersdotter.

En juridisk detalj som inte många tänker på är att en del kriminella struntar i om de "åker fast", så att säga. En person som dömts för brott och väntar på fängelse kan begå nya brott med samma straffvärde. Det leder som regel inte till strängare straff. Och sannolikheten att bedragaren betalar tillbaka pengar är tyvärr liten, de "försvinner" innan polisen hinner göra något.

Att utreda bedrägerier kan vara resurskrävande för polisen och risken finns att ärenden hamnar långt ner i prioritering. Men det är ändå viktigt att polisanmäla då samma bedragare kan ha lurat många köpare. Misstänker man bedrägeriförsök ska man också meddela det till Blockets kundservice – då kan de vidta åtgärder och även samarbeta med polisen.

Bluffannonser på Blocket har blivit markant färre men bedragarna har ändrat taktik. De ringer istället upp en säljare och erbjuder sig att köpa exempelvis en bil – ibland till ett pris över det begärda. Säljare kan även bli kontaktade via sms.

"Får man ett samtal eller sms på engelska är det ett blinkande varningsljus," säger Thomas Bäcker på Blocket. "Köparen vill betala ett högre pris men då ska säljaren i gengäld betala fraktkostnaden via en länk till ett fraktföretag. Det är dock en falsk sajt och man blir lurad på de tusenlappar frakten skulle kosta."

En annan vanlig taktik är att bedragarna uppger sig för att vara bilförmedlare. Även i dessa fall brukar de locka med ett högre pris. Man stämmer träff med säljaren och "bilförmedlaren" har med sig diverse kontrakt där allting till synes ser korrekt ut. Men någon bilförmedling sker aldrig, bedragaren är bara ute efter att få tillgång till bilen och nycklar samt handlingar för ägarbyte.

"Bilen är borta och juridiskt sett är det inte stöld," säger Thomas Bäcker. "Har man frivilligt lämnat ifrån sig bil, nycklar och dokument täcker i allmänheten inte försäkringen detta eftersom det inte räknas som stöld."

Givetvis finns det många seriösa bilförmedlare på marknaden som man kan anlita. De brukar dock inte själva "ragga kunder" genom att ringa upp annonsörer. En del bedragare har satt i system att uppge en anställds namn som jobbar hos en känd bilförmedlare. Vid kontroll kan allt se korrekt ut, men det är ändå ett bedrägeriförsök.

 

Blocket har genomfört en mängd förbättringar för att öka säkerheten och få bort bedragarna. Men det har inneburit att den kriminella verksamheten flyttat till andra marknadsplatser, som köpgrupper på Facebook. Foto: Blocket.

Att bedragare lyckas så ofta beror inte alltid på att köpare eller säljare är godtrogna eller okunniga:

"Det blir ett spel mellan bedragare och köpare som bygger på att vi människor i allmänhet känner tillit, även till okända personer," berättar Thomas Bäcker. "Bedragarna vet också att många personer känner sig obekväma med att ställa frågor som antyder att säljaren är oärlig. Vi vill lita på varandra, och det utnyttjar bedragaren."

Även om man inte råkar ut för ett renodlat bedrägeriförsök kan det ändå uppstå en tvist mellan säljare och köpare. Försäljning mellan privatpersoner lyder under Avtalslagen och Köplagen, till skillnad mot Konsumentköplagen som gäller vid köp från företag. Som köpare har man undersökningsplikt och säljaren måste upplysa om fel som han eller hon känner till.

Köplagen ställer större krav på säljare/köpare då den inte är tvingande utan dispositiv, det vill säga den följer de regler som man ställt upp och behöver inte följa andra lagar. Därför gäller det att dokumentera allt vid ett bilköp.

"Man ska alltid ha som rutin att dokumentera vad man är överens om," säger Thomas Bäcker. "Gå igenom alla detaljer och funktioner på bilen, beskriv ärligt fel och brister. En god hjälp är att använda de köpekontrakt som finns på Blocket."

"Blir man oeniga efter köpet underlättar det mycket att kunna visa upp ett undertecknat köpekontrakt. Och vi rekommenderar att man tecknar Blockets Begagnatförsäkring som skyddar mot fel som uppstår upp till sex månader efter köp. Bilar som har Begagnatförsäkring får en grön symbol i annonsen och det bidrar till att göra bilen mera lättsåld," säger Thomas Bäcker.

I värsta fall blir inte köpare och säljare eniga, då blir det en tvist för Tingsrätten som kan bli både långvarig och dyr.

"Blocket går inte in och reder upp tvister mellan köpare och säljare," förklarar Thomas Bäcker, "vi har helt enkelt ingen juridisk grund för ett sådant agerande."

 

När man hittat drömbilen gäller det att göra sin hemläxa. Kontrollera ägaren, googla på namnet och telefonnumret, kontrollera historik och se till att det inte finns några skulder som följer med fordonet. Foto: Blocket.

Vid all bilförsäljning gäller det att identifiera säljaren så att man säkert vet att det är bilägaren man har framför sig. Betalar man till fel person kan köparen tvingas lämna tillbaka bilen till den rätta ägaren, och får sedan själv försöka spåra upp vem den falska bilsäljaren var – med små möjligheter att få tillbaka pengarna.

"Man kan begära en giltig ID-handling som körkort eller pass," säger Thomas Bäcker. "Man kan även använda de sajter som finns för att styrka identitet, som exempelvis Idkollen.se. Då sorteras i stort sett alla bedragare bort."

"För köparen gäller det att vara försiktig och exempelvis inte acceptera ett bifogat foto på ett körkort," säger Thomas Bäcker. "Det kan vara ändrat med photoshop eller stulet. Renodlade ID-kapningar är rätt ovanligt hos bedragare som kontaktar annonsörer på Blocket."

Vid bilförsäljning ingår som regel en provkörning. Då gäller det för säljaren att inte släppa iväg spekulanten på egen hand utan alltid följa med.

"Har du frivilligt gett ifrån dig bilnycklarna rubriceras det inte som stöld utan olovligt förfogande, egenmäktigt förfarande eller tillgrepp av fortskaffningsmedel," berättar Thomas Bäcker. "Det är brott med lågt straffvärde, som inte prioriteras högt av polisen. Ett annat knep som bedragare brukar använda vid provkörning är att stanna och säga att bilägaren hittar bättre och får köra tillbaka, när bilägaren sedan stiger ur drar bedragaren iväg med en rivstart. Ska man skifta plats gäller regeln att dra ur tändningsnyckeln innan."

Det utvecklingsarbete som Blocket gjort för att höja säkerheten har gett utdelning, bedrägerierna blir allt färre. Blocket samarbetar med polismyndigheterna och utför även utbildning för polisens utredare. När ett misstänkt bedrägeri utreds kan Blocket bidra med exempelvis historik som visar hur bedragaren agerat.

"Åtgärderna har gjort att många bedragare undviker Blocket, eller kommunicerar utanför Blockets kanaler," berättar Thomas Bäcker. "Men det innebär inte att deras aktivitet upphört, istället flyttar exempelvis försäljning av stöldgods till andra aktörer där risken för upptäckt är mindre. Typexemplet är olika grupper på Facebook. Som köpare ska man vara medveten om att man kan bli lurad att köpa stöldgods, vilket i förlängningen gör det möjligt för kriminella att fortsätta utföra stölder."

Finns det något sista tips som vi ska ta med oss?

"Mitt favorittips är en gammal regel som lyder 'Är en affär för bra för att vara sann – då är den förmodligen inte sann heller'. Det är tråkigt att behöva vara misstänksam men man ska alltid vara försiktig när en vara är misstänkt billig," avslutar Thomas Bäcker.

 

Hur rimligt är priset på bilen? Det går att göra en enkel sökning på Blocket och använda samma årsmodell, diesel/bensin och ungefär samma körsträcka. Genom att jämföra med andra bilar på Blocket får du en prisbild.

Bra att tänka på vid handel på Blocket:

• Om en affär är för bra för att vara sann, då är den förmodligen inte sann heller. Var vaksam när något är uppenbart billigt.

• Blir du kontaktad via SMS på engelska ska alla varningsklockor ringa.

• Betala aldrig i förskott, handpeng, till någon du inte känner.

• Om någon ringer upp dig och presenterar sig som bilförmedlare – då är det förmodligen en bedragare.

• Använd Blockets köpekontrakt vid bilköp. Kontrollera alla funktioner och skriv upp fel eller det som saknas.

• Anmäl alla bedrägeriförsök till Blockets kundtjänst. Då kan bedragare spåras och stoppas.

• Lämna inte ifrån dig bilnycklarna. Inte vid provkörning och inte utan att få fullt betalt.

• Kontrollera identiteten på den du handlar med.

• Swish är en bra betalningsmetod, men skriv vad betalning avser i meddelandefältet.

• Ska du köpa bildelar från en annan ort i Sverige är Blocketpaketet en bra metod, både för säljare och köpare.

• Acceptera inte några "konstiga betalningssätt". Överföring mellan bankkonto (helst samma bank) eller Swish är säkrast. Checkar måste kontrolleras av bank. 

• Mellan privatpersonen gäller Köplagen, och det som skrivs i köpekontraktet.

• Vid köp mellan privatpersoner finns ingen rätt att häva köpet, såvida man inte skrivit in den möjligheten i köpekontraktet.

• Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt, rent juridiskt. Men har man inte ett skriftligt avtal är det svårt att i efterhand styrka vad man kom överens om.

• Om du säljer din bil ska du inte legitimera dig med körkort. Då kan en bedragare utföra ett ägarbyte med de uppgifter som står på körkortet.

• Blockets Begagnatförsäkring skyddar mot plötsliga fel, sex månader efter köpet. Ger ökad trygghet och gör även bilen mera lättsåld.

• Säljer du en bil så stäm träff i närheten av bostaden. Alternativt en allmän plats. Föreslår köparen träff vid en öde parkering ska alla varningsklockor ringa. 

 

 

Swish är ett smidigt sätt att betala med vid bilköp. Maxgränsen brukar gå att höja tillfälligt. Men glöm inte att skriva i meddelandefältet vad betalningen avser.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag har blivit utsatt för försök till bedrägeri på Blocket.
11
6