Katalysator löser gasbilarnas metanproblem

Bilar som går på naturgas släpper ut den farliga växthusgasen metan. En ny katalysator ska kunna fånga 90 procent av utsläppen.
Annons

Utsläpp av metan står för hälften av den globala temperaturökningen sedan förindustriella nivåer, skriver den Europeiska miljöbyrån EEA. Det är känt att boskap är stora metanbovar, men även gasbranschen och de tiotals miljoner gasbilar som körs i världen bidrar till dessa särskilt allvarliga utsläpp.

Dagens gasbilar är dock utrustade med katalysatorer som renar stora delar av metanutsläppen. Ändå släpper bilarna ut stora mängder oförbränd metan vid start, eftersom dagens katalysatorer fungerar dåligt vid låga temperaturer.

Men nu kan ett genombrott ändra på det. Forskare vid USA:s forskningsdepartements SLAC National Laboratory har tillsammans med forskare på Washington State University (WSU) tagit fram en ny katalysator för gasdrivna förbränningsmotorer. Enligt forskarna ska denna kunna fånga upp så mycket som 90 procent av det oförbrända metanet.

Lösningen som de framgångsrikt testat kallas ”single atom catalyst”, ungefär enkelatom-katalys på svenska, och innebär att enskilda palladiumatomer placeras på ceriumoxid. Vid rumstemperatur får kolmonoxiden, som också finns i avgaser, palladiumatomerna att ”migrera” och forma kluster på två eller tre atomer. Dessa atomkluster inne i katalysatorn plockar isär metanmolekylerna även vid låga temperaturer. När den sedan når sin arbetstemperatur så sprids palladiumatomerna ut igen och processen börjar på nytt.

”Mirakulöst”

– Det är nästan en självreglerande process som mirakulöst övervinner utmaningarna som folk har kämpat med – inaktivitet vid låg temperatur samt instabilitet vid hög temperatur, säger professor Yong Wang på WSU i ett uttalande.

Den nya enkelatom-katalystekniken ska nu vidareutvecklas. Forskarna uppger att de ännu riktigt listat ut varför palladium beter sig annorlunda än andra ädelmetaller som brukar användas i katalysatorer, exempelvis platina. Det återstår att se när tekniken kan tänkas vara mogen för att användas kommersiellt i en personbil.

Annons
Annons
Rulla till toppen