Volvo testar fordon-till-elnät i Göteborg

Tillsammans med Göteborg Energi Nät AB startar nu Volvo ett projekt ute i hemmiljö med fordon-till-elnät (V2G).
Annons

Parkerade elbilar har potential att förse allt från apparater (Vehicle-to-Load, V2L) till hela hus (Vehicle-to-Home, V2H) med ström. De kan till och med återföra ström till elnätet (Vehicle-to Grid, V2G).

Exempelvis har Kias och Hyudais kunder ett tag kunnat utnyttja V2L-tekniken till att ladda elcykeln, med mera ute i det fria. Men för att ett fordon ska kunna hjälpa till att balansera elnätet krävs det mer, så som ett kompatibelt V2G-program hos det berörda nätbolaget.

Därför startar nu Volvo och det lokala elnätsbolaget Göteborg Energi Nät AB ett pilotprogram med syfte att testa V2G-teknik. Detta sker i vanlig hemmiljö med riktiga kunder i Göteborgsområdet.

Projektet använder medvetet en vanlig AC-laddbox i den lägre prisklassen för att på så sätt underlätta utbredningen av tekniken.

Dubbelriktad laddning är en teknik som kan hjälpa till att balansera elnätet under effekttoppar och minska behovet av fossilgenererad el. Volvos ingenjörer har beräknat att den totala batterikapaciteten för bara det egna märkets bilflotta i mitten av decenniet kommer ligga på i storleksordningen 50 GWh.

Samtidigt har man data som visar på att den genomsnittliga dagliga körningen i Europa förbrukar mindre än 10 kWh och att 90 procent håller sig under 20 kWh. Det finns alltså mycket lagringskapacitet över och med ett flexibelt system kan denna utnyttjas.

När efterfrågan är hög kan elbilsägare ta från denna reservkapacitet och leverera elenergi tillbaka till nätet – och få ersättning för det.

– Med hjälp av smart laddning kan du ladda din eldrivna Volvo på bästa möjliga tid ur ett hållbarhets- och ekonomiperspektiv, säger Alexander Petrofski, chef på Volvo Cars Energy Solutions.

– Detta är en helt ny affärsenhet som Volvo Cars startat just för sina energilagrings- och laddningsrelaterade tekniker och tjänster.

Vehicle-to-Grid har det talats om ett tag. Nu lanserar Volvo sin nya affärsenhet Volvo Cars Energy Solutions som börjar testa tekniken ute på fältet i Göteborg.
Annons
Annons
Rulla till toppen