Ny statistik: Utsläppen från bilar fortsätter öka

Ny statistik från Europeiska miljöbyrån visar att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från bilar under 2019 ökade för tredje året i rad.

Annons
Annons

Efter att ha minskat stadigt mellan åren 2010 och 2016 ökade koldioxidutsläppen från nya personbilar i Europa år 2019 för det tredje året i rad. Det visar ny data från Europeiska miljöbyrån EEA.

Under 2019 var EU-genomsnittet för en ny bil 122,4 gram koldioxid per kilometer. Det är en ökning med 1,6 gram sedan 2018, och den högsta siffran sedan 2014.

Utsläppen är under EU-målet på max 130 gram som gällde fram till och med 2019, men ligger samtidigt långt över den nya maxgränsen på 95 gram som börjar fasas in under 2020.

Färre dieselbilar och fler suvar är två orsaker till ökningen, enligt Cinzia Pastorello, transportanalytiker på EEA. I en intervju med Sveriges Radio säger hon att dieselbilarna fortsätter tappa marknadsandelar och att de stod för 32 procent av de nya bilarna i Europa förra året. Dieselbilar orsakar generellt sett lägre koldioxidutsläpp än motsvarande bensinbilar, men har på grund av sina höga utsläpp av bland annat kväveoxider tappat i popularitet sedan Dieselgate-skandalen briserade år 2017.

Samtidigt har suvar, som generellt är mindre energieffektiva, blivit allt mer populära och stod under 2019 för 38 procent av alla nya bilar i Europa.

Enligt organisationen Transport & Environment är en annan möjlig orsak att biltillverkarna fram till 2019 dragit ut på modelluppdateringarna och försökt optimera sina vinster genom att sälja så många gamla och törstiga modeller de kan, innan de nya utsläppskraven börjar gälla.

Från och med 2020 måste elbilar och laddhybrider ut på vägarna i stor skala för att biltillverkarna ska klara utsläppskraven. Även detta börjar synas i statistiken. I juni stod laddbara bilar för 25,9 procent av nyregistreringarna i Sverige, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2019. I Europa stod laddbara bilar för 17 procent av nyregistreringarna i april i år, jämfört med 7 procent året innan. 

Elbilar och laddhybrider tar alltså mycket större marknadsandelar i Europa i år jämfört med 2019, vilket förmodligen kommer resultera i kraftigt minskade utsläppssiffror för år 2020. Detta trots att coronakrisen har inneburit en kraftig minskning av nybilsförsäljningen. Enligt siffror från Jato Dynamics var antalet nya bilar 78 procent lägre i april 2020 jämfört med året innan.

EU:s utsläppskrav: Det här gäller

• Från 2021 får biltillverkarnas genomsnittliga utsläpp för nya modeller i EU vara högst 95 gram per kilometer. Regleringarna börjar fasas in från 2020. Om en biltillverkares snittutsläpp överstiger 95 gram måste de betala ett bötesbelopp om 95 euro per gram och bil som överstiger gränsen.

• För att ge incitament till energisparande teknik och lågutsläppsbilar får biltillverkarna utsläppskrediter för så kallade ”miljöinnovationer”. En såld bil som släpper ut mindre än 50 gram per kilometer räknas enligt bonussystemet som två bilar år 2020, 1,67 bilar 2021 och 1,33 bilar 2022.

• Biltillverkare kan också samarbeta och lägga samman sina bilmodeller så de tillsammans kan nå under utsläppsgränsen. Det här utnyttjar till exempel Tesla, som säljer utsläppscertifikat till Fiat/Chrysler.

• Nischade biltillverkare som säljer få bilar är helt eller delvis undantagna från utsläppskraven.

 

Läs också:

Annons
Annons
Rulla till toppen