Dyrare med tjänstebil nästa år än vad regeringen sagt

Per Bolund (MP) gick tidigare i höst ut med att förmånsvärdet skulle höjas med 25 procent i mitten av nästa år. Av regeringens promemoria framgår nu att de flesta förmånsbilar kommer att få mer än 30 procents höjning. För lyxbilar sänks däremot förmånsvärdet.

Annons
Annons

Regeringen vill höja förmånsvärdena så att det inte blir billigare att ha förmånsbil än att köpa bil privat. Att det är gynnsamt att ha förmånsbil beror till stor del på att dagens regler inte stämmer med den verkliga värdeminskningen på en bil. 

Enligt Finansdepartementets beräkningar är förmånsvärdet för en genomsnittlig bil cirka 18.000 kronor för lågt per år på grund av för låg värdeminskningsfaktor. Beräkningsmetoden är bara rättvisande för riktigt dyra bilar.

Rent skattetekniskt vill regeringen förändra två parametrar i hur förmånsvärden beräknas, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet.

Dyrare med tjänstebil nästa år än vad regeringen sagt
Drömmen om en ny Volvo som tjänstebil grusas nu för många.

34 procents höjning för snittbilen

I praktiken innebär detta att genomsnittsbilen får cirka 34 procents höjning av förmånsvärdet. Den som betalar statlig skatt får därför betala omkring 9.000 kronor mer i skatt per år.

För bilar som kostar över 500.000 kronor är höjningen av förmånsvärdet ringa och för bilar som kostar 650.000 kronor sänks förmånsvärdet. Det gäller bara bilar som inte klassas som miljöbilar. 

BILPRIS inkl moms

250.000

300.000

350.000

400.000

500.000

Förmånsvärde idag

42.155

46.842

51.530

61.195

81.570

Skatt per månad*

1.834

2.038

2.242

2.662

3.548

 

 

 

 

 

 

Nytt förmånsvärde

54.592

61.767

68.942

76.117

90.467

Höjning

29,5 %

31,9 %

33,8 %

24,4 %

10,9 %

Skatt per månad*

2.375

2.687

2.999

3.311

3.935

Skattehöjning/mån

541

649

757

649

387

Uträkningen är gjord av Finansdepartementet. *Baserat på 52 procents marginalskatt

För laddbyrider, elbilar och gasbilar baseras förmånsvärdet för en motsvarande bil utan prishöjande miljöteknik. Med andra ord så får en Passat GTE för 500.000 kronor betydligt högre höjning av förmånsvärdet än en Audi A6 för 500.000 kronor med vanlig förbränningsmotor.

Regeringen räknar med att årligen dra in 2,33 miljarder extra när hela fordonsflottan är utbytt. Kalkylerna i promemorian bygger dock på antagandet att försäljningen av förmånsbilar kommer att vara oförändrad, både när det gäller pris och volym. 

Det finns en uppenbar risk att höjda förmånsvärden leder till minskad nybilsförsäljning. Idag står förmånsbilar för mellan 15-20 procent av all nybilsförsäljning. Om 10 procent av förmånstagarna avstår att köpa bil innebär det 1,5-2 procent minskad nybilsförsäljning, beräknar Finansdepartementet.

Dyrare med tjänstebil nästa år än vad regeringen sagt
Ronny Svensson, tjänstebilsexpert på Ynnor AB. Foto: Adam Haglund.

”Regeringen biter sig själv i tummen när det gäller miljöbilar” 

Tjänstebilsexperten Ronny Svensson på Ynnor är remissinstans för det nya regeringsförslaget och ska lämna sina synpunkter till Finansdepartementet i slutet av januari, men har redan räknat på konsekvenserna.

– De som drabbas mest är alla som har så kallad personalbil. Det innebär att de får betala för bilen med ett avdrag på bruttolönen (lön före skatt). Modellen är kostnadsneutral för företaget. Höjt förmånsvärde kan helt förändra kalkylen för den som kör bilen. Dessutom kan arbetsgivarna kräva betalt för att det höjda förmånsvärdet ger ökade sociala avgifter.

Det är mellan 80.000 och 100.000 personer som har personalbil. Totalt finns det omkring 260.000 förmånsbilar i landet. De flesta köps av företag och en liten andel av offentlig sektor.

Ronny Svensson är noga med att påpeka att den här höjningen av förmånsvärdet bara är en av flera förändringar som påverkar kostnaden för att ha och erbjuda förmånsbil.

– Man måste sätta höjningen i ett större perspektiv. Flera små förändringar gör sammanlagt stor skillnad. Vad ska komma nästa gång? Det finns en oro bland företagen som leder till osäkerhet om hur man långsiktigt ska se på förmånsbilar.

Fördonsskatten har nyligen höjts i två steg och föreslås höjas ytterligare med 25 kronor per gram koldioxid per kilometer den 1 april 2021. En höjning av fordonsskatten innebär också att förmånsvärdet höjs.

Vid årsskiftet försvinner rabatten på förmånsvärdet för miljöbilar. Det innebär en höjning av förmånsvärdet med 10.000 kronor för de flesta bilar, oavsett ålder. Läs mer om det här.

– Promemorian från regeringen är ett hafsverk. De har till exempel inte gjort något analys av hur förmånsbilarna används. Det är ju många förmånsbilar som är ett arbetsredskap för servicetekniker, säljare med flera. För dem är det inte ett alternativ att köpa privat bil eftersom milersättningen är så låg. Regeringen lägger inte hela pusslet.

Ronny Svensson befarar att de höjda förmånsvärdena kan leda till minskad försäljning av miljöbilar.

– Regeringen biter sig själv i tummen när det gäller miljöbilar.

Ute på företaget sker nu en förändring av synen på förmånsbilar. Många har börjat titta på totalkostnaden istället för inköpspriset.

– Nu märker jag också att företagen kommer med frågor om de borde förlänga innehaven av befintliga bilar på grund av förändringarna av skatt och förmånsvärde. Företagen börjar sätta gränser för hur länge bilarna ska köras istället för hur länge de ska ägas. 

 
 
Dyrare med tjänstebil nästa år än vad regeringen sagt
Ny eller begagnad bil? Det har blivit frågan …

auto motor & sport kommenterar

”Tänker inte Miljöpartiet på konsekvenserna för miljön?”

Dyrare med tjänstebil nästa år än vad regeringen sagt
Magnus Fröderberg, reporter på auto motor & sport.

Det här förslaget presenterades tidigare i höstas av Miljöpartiets språkrör Per Bolund med motiveringen att det är billigare att skaffa ny bil om har förmånsbil än om man köper bilen privat.

Det går inte att klaga på logiken i det resonemanget eftersom det redan sedan tidigare är bestämt att förmånsvärdet ska utjämna skillnaderna.

Men varför inte tänka på konsekvenserna? Det har faktiskt inte gjorts några ordentliga konsekvensanalyser om hur en höjning av förmånsvärdet kommer att påverka försäljningen av nya bilar. Det kan väl inte vara bra om försäljningen av miljöbilar stannar av?

Skatter och avgifter har varit effektiva politiska styrmedel i hundratals år och naturligtvis får en höjning av förmånsvärdet med 34 procent för normalbilen konsekvenser. Märkligt nog utgår beräkningarna i promemorian från att bilförsäljningen inte kommer att påverkas. Det antyds bara att det kanske inte blir så …

Man behöver inte vara utbildad ekonom för att inse att höjningen av fordonsskatten den 1 april och en höjning av förmånsvärdet den 1 juli kommer att förändra kalkylerna när hundratusentals personer sätter sig ned vid köksbordet och räknar på vad de ska göra när förmånsbilen ska lämnas in.

Här är alternativen:
– Ta smällen och betala högre förmånsskatt?
– Välja en billigare bil för att få oförändrad förmånsskatt?
– Hitta en ny privat bil som kostar som den gamla tjänstebilen?
– Köpa en begagnad bil privat?

Jag vet vad jag kommer att välja. Jag har i dag en tre år gammal Passat GTE genom min lilla frilansfirma. Jag har planerat att köpa en Skoda Enyaq. Den är lite dyrare i leasingavgift, men det kan det ju vara värt att köra helt fossilfritt. Men med först en slopad rabatt på förmånsvärdet och sedan en rejäl höjning av förmånsvärdet blir kalkylen plötsligt för svettig. 

Min analys är klar: 
Det bästa för plånboken är att jag köper ut min Passat GTE privat. Det är inte det bästa valet för miljön, men prislappen på elbilen jag vill ha har blivit för hög.

Mijöpartiet: Den konsekvensanalysen bjuder jag på.

 
 
 
 
Annons
Annons
Rulla till toppen