Juridiska experten tipsar: Då ska du överklaga p-boten

Brukar du överklaga dina parkeringsböter? En juridisk expert har fått hundratals böter och fått 90 procent av dem avskrivna. Här berättar han vad du ska vara särskilt uppmärksam på för att slippa betala.

Stefan Wahlberg. Foto: Brottscentralen.

Parkeringsböter är en stor intäktskälla för många kommuner. Enligt TV4:s Kalla Fakta tjänade kommunerna under 2015 nära 800 miljoner kronor på parkeringsböter, varav Stockholms stad hela 389 miljoner kronor. Inte nog med att kommunerna tjänar pengar på p-böter, de budgeterar för dessa inkomster.

Kalla Faktas granskning kunde även visa att många av böterna hade utfärdats på tveksamma juridiska grunder. Vilket betyder att boten skulle kunna avskrivas vid en överklagan.

Den juridiske experten Stefan Wahlberg säger att han har fått hundratals parkeringsböter, men att han bara har behövt betala en bråkdel eftersom han överklagat böterna och fått 90 procent av dem avskrivna. 

"Jag har gjort det av den enkla anledningen att statsmakterna och de privata parkeringsbolagen länge har ägnat sig åt måttbandsjuridik. Någon minut eller decimeter på fel sida gör att du kan åka på parkeringsböter som är oproportionerliga mot felet du gjort. Du kan komma långt att genom att sätta hårt mot hårt", säger han i webb-tv-programmet Brottscentralen.

Wahlberg menar att det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på trafikkontorens skyltningar i samband med parkeringar eftersom kommunerna ofta inte följer de regelverk som finns och tar för givet att bilisten inte ska bestrida parkeringsboten.

Han tar som ett exempel en skylt i Solna kommun där en tidsangivelse skrivits i svart text mot vit bakgrund. Regelverket är tydligt att tidsangivelser ska ske med vita bokstäver och siffror mot blå bakgrund.

"Förvirrande skyltning ser domstolarna hårt på, det ska vara lättförståeligt för trafikanterna", säger han.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag har överklagat en p-bot och vunnit.
93
106