Alrik: ”Jag antog att debatten om elbilars vara eller inte vara redan hade passerats”

I min uppenbara enfald antog jag att debatten om elbilars vara eller inte vara redan hade passerats.
Annons
Annons
Alrik:

Detta är ledaren från auto motor & sport nummer 4/2021.


Jag är mer naiv än vad jag trodde. I min uppenbara enfald antog jag att debatten om elbilars vara eller inte vara redan hade passerats – om vi struntar i en minoritet av uttalat elbilsfientliga personer som aldrig kommer att ändra sig.

Efter Trumps nederlag känner jag inte till en ledande politiker som förespråkar fossilbilar och fråga vilket bilföretag som helst hur framtiden för bilismen ser ut – alla satsar på eldrift i någon form.

Men i Svenska Dagbladets ledarsida skriver Bjørn Lomborg, chef för sin egen amerikanska tankesmedja Copenhagen Consensus Center, en intressant artikel under rubriken ”Slösaktiga subventioner till elbilar”.

Han har rätt i en hel del, men enligt mig fel på många punkter – som elbilsmotståndarna girigt snappar upp. 

För det första tror jag inte att hela bilindustrin är lycklig över elbilsinriktningen, som Bjørn påstår. Många hade föredragit en mycket långsammare växling. Att omställningen inte går snabbare än vad den faktiskt gör beror givetvis på att lönsamheten fortfarande för de flesta tillverkare är lägre på batteribilar än på de konventionella modellerna.

Bjørn skriver vidare att elbilar endast kommer att ge marginella utsläppsminskningar. När jag läser den meningen på Svenska Dagbladets ledarsida börjar jag undra. Det är inte en åsikt utan ett konstaterade. Enligt Transport & Environment (en stor paneuropeisk miljöorganisation) säger fakta från elva oberoende livscykelanalyser att en elbil i dagsläget under sin livstid sänker det totala koldioxidutsläppet med 50 procent jämfört med snittbilen i EU. Kör man på polsk kolkraftselektricitet blir minskningen 25 procent.

Enligt European Parlament står vägtransporter för 20 procent av de totala koldioxidutsläppen och en halvering av dessa betyder en minskning med tio procent – om det sedan är marginellt kan man givetvis diskutera. 

Bjørn skriver också att elbilar har högre totalkostnad än fossildrivna motsvarigheter. Våra testuträkningar säger tvärtom, de blir oftast billigare att äga och köra.

Märkligt nog kommer räckvidd och laddtid in i resonemanget, men det har inget med miljövänlighet att göra. Är vi villiga att offra lite tid vid laddning på långresa? Eller ska hela världen fortsätta att snabbtanka olja?

En uträkning från Applied Energy, som han hänvisar till, säger att 13 procent av världens nyproducerade bilar kommer att vara eldrivna 2030. Med kommande fossilbilsförbud leder det Bjørn till slutsatsen att 87 procent av konsumenterna förbjuds att köpa den bil de vill ha. Hur kan Bjørn veta att 87 procent vill ha en fossildriven bil 2030?

När han kommer in på elbilsbatterier är de givetvis tillverkade i Kina med kolkraft. Men i Europa är redan 16 stora batterifabriker planerade, som NorthVolt i Sverige – vilken exempelvis inte drivs av kol.

Vidare slår Bjørn fast att elbilar på de flesta platser i världen laddas med hjälp av elektricitet som är starkt fossilberoende och att eldrivna bilar kan ha högre utsläpp de första 6 000 milen, samt att laddbara andrabilar för kortare resor kan leda till ökade utsläpp.

Kolkraftselektricitet är ett problem men är det ett argument för att fortsätta med fossilbilar – som går på olja? Och hur kan andrabilarna vara dåliga? De körs längre än 6 000 mil innan de skrotas.

Elbilssubventioner är därtill ”något rika länder delar ut till rika medborgare för att stoltsera med”. För det första betalar alla som köper en elbil i Sverige mer i moms än de som köper motsvarande fossilbil – trots ”subventionerna”. Staten tjänar på att det köps batteribilar. För det andra är det bara rikare länder som kan gå före med elbilsutvecklingen. Men de flesta bilföretag uppger att elbilar kommer att kosta som fossilbilar om cirka fyra år – och då har alla som kan köpa ny bil råd med eldrift.

Vad Bjørn Lomborg har rätt i är detta: ”Vi måste lägga vårt fokus på de stora utsläppsbovarna: uppvärmning och elproduktion.” 

Elbilar driver på den utvecklingen. De kommer dessutom vara en del av lösningen eftersom de blir energibärare, som lagrar el och jämnar ut elbehovstopparna genom att förse näten med elektricitet.

Och, de bilar som köps idag kommer att rulla om 15 år, då är världens energi tveklöst renare och elbilars koldioxidkalkylännu bättre. Sedan ska vi inte glömma luftproblemen i storstäder.

Nej, jag kan inte se att dagens problem med elbilar, som blir mindre för varje år, är ett skäl till att fortsätta köpa oljebilar.

Alrik:
Alrik Söderlind, chefredaktör.
Annons
Annons
Rulla till toppen