Alrik: Laddsladdens berättelser

Premium "Ickeproblemet tankning har blivit till megautmaningen laddning. Och när man ska välja bil gäller det numera att göra sin research riktigt ordentligt, för skillnaderna mellan dagens bilar är på många vis större än de någonsin varit."

Detta är chefredaktörens ledare ur auto motor & sport nummer 10/2022.


Den största utmaningen med elbilism och samtidigt det som gör den så fantastisk är självklart laddningen av elektricitet.  

Supersmidigt, rent, tyst, billigt, ofta närproducerat och i teorin tillgängligt nästan var som helst – som exempelvis för väldigt många hemmavid. 

Samtidigt går den långsamt, är väderkänslig och uppenbarligen ofta drabbad av driftstörningar. 

Därtill kan det vara svårt för leverantören att få tag på tillräckligt mycket ström, för att inte tala om hur komplicerat och tidsödande det kan vara att få tillstånd att bygga laddplatser. Att få ekonomi på satsningen verkar inte heller vara lätt.

Ickeproblemet tankning har blivit till megautmaningen laddning. Och när man ska välja bil gäller det numera att göra sin research riktigt ordentligt, för skillnaderna mellan dagens bilar är på många vis större än de någonsin varit. Svårare och om man så vill skojigare! 

Men väger fördelarna eller nackdelarna tyngst? Jag påstår, efter att ha analyserat vår enkät på hemsidan där över 1 000 elbilister sagt sitt om laddning, att väldigt få hellre tankar än laddar.

Trots att elbilar är dyra att köpa anser hela 69 procent att det totalt sett är billigt eller mycket billigt med elbil. Hälften valde sin elbil just för att få bättre ekonomi – det betyder att hela 19 procent blivit glatt överraskade över att det är så ekonomiskt fördelaktigt.

Elektricitet är inte bara billigt i jämförelse med flytande bränslen, det är också förvånansvärt ofta gratis. Var tionde elbilist laddar 70 procent av sin elektricitet utan att betala. Det är bara 35 procent som aldrig gratisladdar.

En majoritet får minst 25 procent av strömmen och räknar vi på en snittkörsträcka på 1 200 mil betyder det ungefär 300 gratismil.

Kör du bensinbil som drar 0,8 liter per mil kostar 300 mil ungefär 5 000 kronor – så många gratismil får alltså majoriteten av elbilsförarna.

De flesta laddar givetvis mest hemma, hela 64 procent laddar minst 80 procent av sin ström på garageplatsen och håll i er nu, över hälften betalar mindre än 1,50 per kWh. Drar bilen i snitt två kWh per mil betyder det max tre kronor milen. 1 200 mil kostar då 3 600 kronor.

Fundera på det, du som kör bensin- eller dieselbil.

Intressant är också att närmare 70 procent på något vis "laddar smart", det vill säga får ner priset genom att ladda när strömmen är billigast och efterfrågan är lägst. Oftast gör man det genom av att välja elleverantör och styra laddningen med en app.

20 procent har därtill solceller hemma, så elbilisterna är aktivt med och ställer om till ett mer hållbart samhälle.

Kanske är det än mer spännande att över tio procent aldrig laddar hemma, vilket bevisar att det går att ha elbil även om man exempelvis bor i lägenhet och saknar egen laddare. Med längre räckvidder och fler publika laddare blir det bättre.

Men långt ifrån allt är som sagt bra och det finns några i enkäten som har gått tillbaka till förbränningsmotorbil på grund av laddningen.

Snabbladdning är tveklöst det sämsta med elbilar. Var femte elbilist är rejält besviken på den – räknar vi bort de 28 procent i vår enkät som kör Tesla och är nöjda, och de tio procent som aldrig snabbladdar – betyder det att drygt 40 procent är missnöjda vilket är på tok för många.

Det finns för få stationer och det är för få laddare på varje ställe. Många är rädda för långa köer. Trasiga laddare och betalningsmetoder som strular är väldigt vanligt, speciellt apparna får usla betyg. 

I framför allt Norrland saknas det snabbladdare och många underkänner 50 kW-laddare som "snabbladdare" – det behövs mer kräm i sladdarna.

Många är också kritiska till att det är svårt att veta vad det kommer att kosta. De flesta betalar oftast runt 3–4 kronor per kWh för snabbladdning, vilket man inte anser vara ett överpris. Och det är bara tio procent som har ett abonnemang för sin snabbladdning.

Men – närmare 60 procent är faktiskt i stort nöjda med snabbladdningen.

Summa summarum måste laddinfrastrukturen byggas ut snabbt, för att alla nya elbilar ska kunna ladda på långfärd och för att de som inte har egen laddplats ska kunna ha elbil.

Samtidigt är det som en av alla som fyllde i enkäten skrev: "väldigt svårt att byta bensinbolag och binda ett lågt literpris, för att inte tala om att hitta gratis bensin eller starta bensintillverkning och sälja det man inte behöver..."