Fråga biljuristen: Får man säga upp ett köpeavtal?

Läsaren och Förnuft & Känsla-följaren Adam beställde en Hyundai Ioniq 5 av årsmodell 2022. Men Hyundai sade upp avtalet och erbjöd en modell 2023 som totalt blir cirka 70 000 kronor dyrare. Får man göra på det viset?
Annons

Juristen Marcus Palmberg (jur. kand.) på juristbyrån Din Juridik svarar på läsarnas frågor.


Hej! Här kommer en intressant fråga. Samtliga svenskar som beställde en Ioniq 5 MY22 får nu sina ordrar raderade. I stället får man lägga en ny beställning på i princip samma bil, MY23, där man får en ”rabatt” om 30 000 kronor. Min originalorder hade redan en rabatt om 40 000 kr, så jag får alltså 10 000 mindre i rabatt.

Dessutom är bilarna dyra och man har flyttat ut en del utrustning i paket som man får betala extra för. Summa summarum blir en nybeställning, som hamnar på fel sida om året och därför tappar 20 000 i klimatbonus alltså cirka 60 000–70 000 dyrare för mig.

Man anger komponentbrist och leverantörsproblematik som anledning – men man erbjuder sig fortfarande att bygga en bil – den behöver ju också komponenter! Samtidigt har man aldrig dragit ned på utrustningen i bilar som säljs i USA och väntetiderna där är betydligt kortare. Till och med inom Norden kan man lätt se varför situationen har uppkommit:

Leveranser av Ioniq 5 hittills under 2022:
Norge 2 594
Sverige 284

KIA EV6
Norge 1 237
Sverige 1 553

Man har alltså skickat bilarna till Norge och vi i Sverige får ta smällen.

I andra länder förstår man hur detta och faktumet att amerikaner väntar någon enstaka månad på sina bilar kan sticka i ögonen. I Storbritannien erbjuder man en lösning med en MY22.75, som har i princip samtliga features som en MY23 har, men utan extra kostnad.

Det här måste vara ett avtalsbrott, men Hyundais jurister tycker de gör helt rätt.

Enligt återförsäljaren påverkar detta mellan 1 200–1 700 svenskar. Jag kan förstå att det blir förseningar, men en sådan här bait-and-switch känns utan motstycke. Har väldigt svårt att se Tesla göra något av den här magnituden.

Återförsäljaren var på mig, det var bråttom om man skulle hinna komma med i den prioriterade slotten. Det hela slutade med att jag gav med mig och gjorde en ny beställning förutsatt att de skrev in i avtalet att jag hade rätt att bryta det när jag ville utan kostnad.

De nämnde att de hade talat med sin jurist och att det var helt lagligt. Men även om det är lagligt är det bra om det kommer till allmänhetens kännedom så man kan se hur viktigt de själva tycker det är att hålla sina avtal. Hörde att Volvo nyligen uppgraderade till senaste årsmodell utan extra kostnad.

I mina ögon ser det ut som att Hyundai har skrivit fler avtal än man kunnat leverera bilar till och sedan aktivt prioriterat andra marknader än Sverige. Man gör skillnad på EU och USA, där USA får som standard de komponenter (sensorer) som de sedan säger är huvudorsaken till förseningar av leveranser i Europa.

Mvh, Adam


Fråga biljuristen: Får man säga upp ett köpeavtal?

”Bedömningen är att återförsäljaren gjort sig skyldig till skadestånd”

Hej Adam,

Av ditt ursprungliga köpeavtal tecknat i oktober 2021 framgår att du hade ett bindande köpeavtal med Hyundais återförsäljare. Leveransdatum är inte specificerat, utan är angivet som enligt överenskommelse med säljare.

Eftersom leveransdatum inte är angivet gäller att leverans ska ske inom skälig tid. I ditt fall har återförsäljaren dock meddelat att leverans inte kommer att ske. Att bryta ett giltigt avtal är ett avtalsbrott. 

Fullfölja köpet av MY22

Konsumentköplagens regler om dröjsmål får tillämpas på situationen och anger att köparen i sådana fall får kräva att säljaren fullföljer/genomför köpet. Detta gäller dock inte om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om genomförandet av köpet skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av genomförandet av köpet.

Skadestånd

Köparen har rätt till skadestånd om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Ett viktigt tillägg till säljarens skadeståndsansvar är att om dröjsmålet beror på säljarens leverantör, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om leverantören skulle vara fri från skadeståndsskyldighet enligt samma bedömning.

Min bedömning

Detta leder till följande bedömning:

Hyundais återförsäljare kan mycket väl hävda att det är omöjligt att fullfölja köpet på grund av att Hyundai inte kommer att leverera avtalad bil till återförsäljaren. Däremot kan de inte skylla på Hyundai vad avser skadeståndsskyldighet eftersom bedömningen av återförsäljarens skadeståndsskyldighet görs även utifrån Hyundais synvinkel.

Ditt avtal ingicks i oktober 2021. Detta var efter att coronapandemins påverkan på de globala leverantörskedjorna hade gjort sig tydlig. I mars 2021 fastnade till exempel containerfartyget Ever Given i Suezkanalen med stor påverkan. Sammantaget fanns det redan vid avtalets ingående uppenbara problem med leveranskedjorna, särskilt av elektronik. Komponentbrist är därmed något som Hyundai borde ha förutsett vid avtalets ingående och man borde ha lagt en bättre säkerhetsmarginal för sina leveranser.

Dina siffror angående levererade bilar till Norge kontra Sverige, samt leveranser av komponenter till USA, talar med styrka för att Sverige helt enkelt valts bort av affärsmässiga skäl. Hyundai kan då inte sägas ha skäligen undvikit eller övervunnit följderna av situationen som uppstod.

Det ska även understrykas att det är återförsäljaren som har bevisbördan för att förutsättningarna för att gå fri från skadeståndsansvar är uppfyllda.

Sammantaget leder bedömningen därmed till att återförsäljaren på grund av sin leverantörs agerande är skadeståndsskyldig i förhållande till dig motsvarande den ekonomiska skada du lidit. Nyss nämnd skada inkluderar högre inköpspris på MY23, den delen av rabatten du tappat och förlorad klimatbonus. Återförsäljaren är sedan hänvisad till att kräva ersättning från Hyundai för utebliven leverans av MY22.


Svar från Hyundai:

IONIQ 5 blev en succé sedan introduktionen. En kombination av hög efterfrågan och tillverkningstakt som påverkats av omvärldshändelser har gjort att ett antal kundsålda IONIQ 5 av årsmodell 2022 tyvärr inte hunnit produceras före introduktionen av årsmodell 2023. Det rör sig om cirka 1 200 bilar som ej är tillverkade.

Hyundai är kundcentrerade och vill erbjuda en smidig lösning. Berörda kunder har kontaktats individuellt av sin återförsäljare och erbjudits att göra en ny beställning av IONIQ 5 årsmodell 2023 samt behålla en prioriterad plats i kön. Ett erbjudande som majoriteten av kunderna valt. 

Årsmodell 2023 av IONIQ 5 har fått en mängd uppdateringar som bland annat innefattar ett nytt större batteripaket, uppgraderade stötdämpare, batterikonditionering, digitala sidospeglar samt digital backspegel. Det vill säga en avsevärt mer avancerad bil. Kunder som väljer att konvertera sin order till den nya årsmodellen erbjuds en rabatt på 30 000 kr mot rådande prislista.

Komponentbrist för viss utrustning påverkar leveranstiden och därför är Smart Sense-paketet nu separerat som tillval för 2023. Kunderna kan alltså själva välja om de prioriterar viss extrautrustning eller snabbare leveranstid. 

Marknader berörs olika, då alla länder har varierande tilldelning av bilar, specifikationer och importförhållanden. Det gäller även Hyundai Norge som det refereras till i ert mejl, även om de haft fler registreringar i år.  

Vad gäller UK är förutsättningarna olika för varje marknad och jag kan inte kommentera deras exakta upplägg. Den IONIQ 5 de erbjuder utan extra kostnad är en årsmodell 22 med det större batteripaketet men har i övrigt inga av de stora uppgraderingar som årsmodell 23 erbjuder. 

Tobias Joelsson, PR-ansvarig Hyundai


Har du en fråga till biljuristen?

Har du hamnat i tvist med en bilhandlare eller bilverkstad? Kanske känner du dig lurad på ny- eller begbilsköpet eller så blev notan för reparationen oskäligt hög. Eller vägrar försäkringsbolaget att stå för en reparation? Skicka din fråga till biljuristen@automotorsport.se!
Om Biljuristen:
Juristbyrån Din Juridik grundades 2018 och har på senare år specialiserat sig på tvister mellan köpare och säljare samt övrig fordonsjuridik. Marcus Palmberg, jur. kand., är jurist och har hanterat 100-tals fordonstvister. Läs mer på d-jur.se
Annons
Annons
Rulla till toppen