Japan och Korea vinnare när försäljningen ökar i EU

Bilförsäljningen i Europa ökade två procent i februari, trots farhågorna om fortsatt vikande efterfrågan. Totalt har nu 2,2 miljoner bilar sålts i Europa under årets två första månader.

Bild 503910Två länder utmärker sig för starka ökningar i bilförsäljningen, det är Norge och Spanien där försäljningsökningarna varit extremt höga, plus 27,2 procent respektive 22,5 procent.
I andra änden av skalan hittar vi Tyskland, Frankrike samt Italien som samtliga minskat strax under tre procent. Av de olika bilmärkena har Jaguar samt flera japanska och koreanska märken ökat starkt under inledningen till 2004. Jaguar noterar ett plus på 47,5 procent, Mazda 46,5, Honda 34,7 och Toyota 20,3 procent.
Samtliga koreanska märken har ökat mellan 16-28 procent under årets två första månader medan de stora europeiska tillverkarna inte haft så stora svängningar. Fiat ökade 4,9 och Citroen 3 procent medan Mercedes tappade 7,2 och Chrysler 12,9 procent. VW och Opel nådde i stort sett sina fjolårssiffror medan Peugeot tappade 5,6 procent.