Rekordmånga motorcyklar i trafik

I dag finns över 220 000 motorcyklar som får köra på våra vägar. Det är det högsta antalet på 50 år.

Hittills i år har mc-försäljningen stigit med drygt 1,5 procent. Det låter lite - men kom då ihåg att man jämför med 2003 som var ett rekordår.
Nyförsäljningen av motorcyklar har legat på en jämn och hög nivå de tre senaste åren. 2003 registrerades cirka 15 800 nya motorcyklar.
Antalet motorcyklar i trafik fortsätter att öka. Under de tio senaste åren har antalet registrerade motorcyklar i trafik fördubblats från ca 110 000 till drygt 220 000, berättar McRF (Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund).
Trenden är också att fördelningen mellan motorcyklarnas kubikstorlekar blir allt jämnare.
I Sverige finns i dag mer än 320 000 personer som är specifikt utbildade för att köra motorcykel, 12 procent av dem är kvinnor. Dessutom får nästan 2,8 miljoner svenskar som tog bilkörkort före 1 januari 1976 också köra mc eftersom man fick A-behörighet när man tog bilkörkort.