Elbilar kan vara värre för miljön än bensinbilar

Elbilarna kan vara betydligt värre för miljön än både bensin- och dieselbilar, enligt ny forskning. Allt beror på hur elektriciteten produceras.

Så länge elektriciteten producerats "grönt" är elbilarna bättre för miljön än en bil med förbränningsmotor, enligt en ny norsk studie.

Så länge elektriciteten producerats "grönt" är elbilarna bättre för miljön än en bil med förbränningsmotor, enligt en ny norsk studie.

Många nya elbilar säljs med argumenten att miljöpåverkan är betydligt lägre än för en bil som drivs med fossila drivmedel. Men enligt en ny studie från Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet (NTNU) kan elbilarna i själva verket smutsa ned miljön mer än en bensin- eller dieseldriven bil.

Forskarna har undersökt hur miljöpåverkan ser ut under hela bilens livscykel – från tillverkning till skrotning. Just produktionsfasen för elbilar visade sig vara betydligt sämre för miljön än för vanliga bilar. Dessutom kräver tillverkningen av batterier och elmotorer många giftiga ämnen, som nickel, koppar och aluminium.

Elbilarna har alltså släppt ut stora mängder miljöfarliga partiklar innan de ens börjat rulla på vägarna. Enligt rapporten finns dock flera exempel där tillverkarna använder "grön el" som producerats koldioxidneutralt – främst i Europa. Men i områden där fabrikerna hämtar el från fossila bränslen kan tillverkningen av elbilarna istället vara farligare för miljön än en bensin- eller dieselbil.

Om en elbil körs 20.000 mil och tillverkas med grön elektricitet, blir den upp till 29 procent bättre ur växthuseffektens synpunkt än en bensinbil, eller upp till 20  procent bättre än en dieselbil.

Men här är problemet att batterierna ofta tar slut långt innan 20.000-milagränsen nåtts. Samtidigt blir både bensin- och dieselmotorerna effektivare och snålare.

"Om du överväger att köpa en elbil eftersom den är bättre för miljön, kontrollera först var elektriciteten kommer från och titta närmare på garantin för batterierna", säger Anders Hammer Strømman, professor och en av forskarna bakom studien, till BBC.

Jag tycker det är rätt att satsa på elbilar – det är framtiden!
267
375