Stormen Sandy förstörde 200.000 bilar

Förutom de mänskliga tragedierna förstörde stormen Sandy många bilar när den härjade USA:s östkust. Beräkningar visar att cirka 200.000 bilar totalförstörts. Hybridtillverkaren Fisker hade riktig otur, 320 leveransklara Karma förstördes i hamnen – en förlust på över 30 miljoner dollar.

new york cars

När havsvattnet steg mer än fyra meter över normal nivå vattenfylldes många områden i New York, med förödande konsekvenser som synes.

Konsekvenserna av stormen Sandy, som drog in över USA:s östkust för en vecka sedan, börjar nu klarna. Förutom alla döda och skadade blev de materiella skadorna enorma och reparationerna kan kosta upp mot 20 miljarder dollar. När det gäller skadornas omfattning överträffas Sandy i modern tid bara av stormen Katrina, som drabbade New Orleans 2005.

Rapporter från försäkringsbolag och bilhandeln pekar mot att så många som 200.000 bilar förstörts. En del skadades av nedfallande träd men merparten dränktes av den kraftigt höjda havsnivån – upp mot fyra meter över normalnivå – som gjorde att hamnar, parkeringar, garage och vissa gator vattenfylldes. Det smutsiga, salthaltiga havsvattnet trängde in i klädsel och in i motorerna – vilket skulle kunna vara värt att reparera. Men det största problemet är att all elektronik och elektriska komponenter fått skador som ibland visar sig direkt men kan komma först senare när korrosionen spridit sig.

Kostnaden för att reparera en vattenskadad bil överstiger ofta värdet på densamma och därmed finns det bara en utväg kvar – skrotning.

 

Vissa biltillverkare drabbades extra hårt och Nissan rapporterar att mer än 6.000 Nissan/Infiniti blivit "osäljbara" efter stormen. Toyota förlorade minst 3.000 nya bilar som stod i hamnen i Newark och ska undersöka om 1.300 mindre skadade bilar går att rädda.

Hybridtillverkaren Fisker drabbades förhållandevis hårt också då 320 leveransklara Karma – som byggts hos Valmet i Finland – vattenfylldes i New Jersey. Varje Fisker Karma kostar över 100.000 dollar i USA och den känsliga elektroniken betraktas av Fisker som "oreparabel" och därmed får bilarna skrotas. Enligt Fiskers inledande undersökning var det en av bilarna som självantände efter en kortslutning och 16 Fisker Karma brann upp i hamnen.

Eftersom USA:s östkust är så folkrik finns det också många bilhandlare i området. Enbart i New York och New Jersey finns det drygt 1.400 bilhandlare.

Skadornas omfattning var mycket större än jag trodde förut (= gasa).
123
12