Partikelutsläppen från bensinmotorer är för höga

Tidigare har det rapporterats om att moderna direktinsprutade bensinmotorer har höga partikelutsläpp. Men nya studier visar hur smutsiga de egentligen är, och att biltillverkarna väljer att inte göra något åt det trots att lösningen är väldigt enkel och billig.

Direktinsprutade bensinmotorer utan partikelfilter är stora källor till farliga utsläpp i Europas städer.

Vårt samhälle har låst sig i en hetsjakt på koldioxidutsläpp. Biltillverkarna gör allt för att kunna visa låga siffror på hur många gram koldioxid per kilometer en ny bil har i utsläpp. Nya bensinbilar ska vara effektiva och kraftfulla men samtidigt ha väldigt låg förbrukning.

I jakten på lägre förbrukning har man utvecklat insprutningen på bensinbilar. Luft- och bränsleblandningen finfördelas till precisionsduschar och sprutas in i förbränningskammaren med väldigt högt tryck. Allt för att få ut så mycket som möjligt ur varje droppe bensin.

"Bilar är den största källan till luftföroreningar i europeiska städer och i 90 procent av Europas städer uppmäts redan skadliga halter av luftföroreningar", säger Greg Archer, clean vehicles manager på Bryssel-baserade Transport & Environment.

"Bränsleeffektivare direktinsprutade bensinmotorer med lägre koldioxidutsläpp skulle vara en stor framgång för luftkvaliteten om det inte vore för de höga halterna av partikelutsläpp", säger Greg Archer och tillägger att partikelutsläppen kan elimineras med ett partikelfilter till en kostnad av ett par hundralappar.

Greg Archer på Transport & Environment

Nya studier visar att direktinsprutade bensinmotorer släpper ut upp till 1.000 gånger mer än äldre bensinmotorer utan direktinsprutning. Även ökningen av cancerogena partiklar är väldigt stor enligt tyska TÜV Nord oberoende fordonstestinstitut. Samma undersökning visade att de direktinsprutade bensinmotorerna även släppte ut runt tio gånger mer partiklar än moderna dieselmotorer.

Enligt den här avhandlingen från Transport & Environment kan partikelfilter på bensinbilar vara ett stort steg i rätt riktning för att minska partikelutsläppen från de direktinsprutade bensinmotorerna. Partikelfilter till en bensinmotor är dessutom billigare, enklare, mindre och har längre livslängd än dieselpartikelfilter.

Trots att partikelfilter för bensinbilar är en billig och enkel lösning är det inga biltillverkare som sätter det på sina bensinbilar med direktinsprutning i dag. Men enligt rapporten från Transport & Environment är det heller ingen av dagens direktinsprutade bensinbilar som klarar kraven för 2017 års Euro 6c-gränser. Och då är dessa gränser ekvivalenta med kraven som ställs på dagens dieselbilar.

Det är viktigt för mig att min bil har låga utsläpp!
314
119