”Regeringen räddar laddhybriden”

En förlängning av supermiljöbilspremien och inköpspremie till den som väljer en miljöanpassad bil – samtidigt som höga koldioxidutsläpp ska ge höjd fordonsskatt. Det föreslår Stefan Löfven och Åsa Romson i en debattartikel.

Ronny Svensson på tjänstebilskonsulten Ynnor.

Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som statsminister Stefan Löfven (S) och miljöminister Åsa Romson (MP) utlovar intensifierade insatser för att Sverige ska få en fordonsflotta som är mindre beroende av fossila bränslen.

"När historien ska skrivas är det här ett direkt avgörande momentet för att laddhybridteknik blir den viktigaste alternativa lösningen för den framtida bilparken, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor.

Inköpspremien för miljöanpassade bilar och den höjda fordonsskatten för bilar med höga utsläpp är ett så kallat bonus/malus-system. Införandet av ett sådant har bland annat föreslagits av den statliga utredningen Fossilfrihet på väg, som presenterades i december 2013, och det har fått stöd av flera riksdagspartier på båda sidor om blockgränsen.

"Eftersom försäljningen av etanol- och gasbilar hittills har subventionerats kraftigt, beror deras överlevnad helt på hur bonus/malus-systemet utformas", säger Ronny Svensson.

I avvaktan på att ett sådant system införs, tidigast 2016, vill regeringen behålla inköpspremien för bilar med mycket låga koldioxidutsläpp, så kallade supermiljöbilar.

"Premien gäller också elbilar, men dessa kommer inte vara förstavalet för åtminstone förmånsbilisterna, och därför kommer de stora volymerna elbilar utebli i flera år framåt. Andra alternativa lösningar uppfyller inte kravet för att klassas som supermiljöbil, 49 gram per kilometer, och därför lär utvecklingen för dessa bli tveksam", säger Ronny Svensson.

Han efterlyser också besked från regeringen om den aviserade förlängningen innebär att också de som köper supermiljöbilar i år kommer att få premien trots att de avsatta pengarna nu är slut.

Enligt uppgift från det så kallade 2030-sekretariatet, som har nära kopplingar till både den gamla och den nya regeringen, blir nivån på premien den samma som idag, 40.000 kr.

Läs också: Företagen struntar i miljöbilsklassningen
Läs också: Försäljningen av etanolbilar har havererat fullständigt
Läs också: Diesel och fyrhjulsdrift när svenska tjänstebilister får välja

Jag skulle kunna tänka mig att köpa en supermiljöbil även utan premien på 40.000 kronor.
12
52
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.