”Röka cannabis ökar inte risken för trafikolyckor”

Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA har undersökt riskerna kring det allt vanligare bruket av cannabis, hasch/marijuana, och bilkörning. Tvärt emot vad man skulle kunna tro visar statistiken från NHTSA att de som är påverkade av marijuana inte löper någon nämnvärt högre risk för att bli inblandade i en bilolycka.

”Röka cannabis ökar inte risken för trafikolyckor”
Är det säkrare att röka marijuana istället för att dricka ett par glas rödvin en fredagskväll? Undersökningen från USA pekar mot det.

Att det är väldigt farligt att kombinera alkohol och bilkörning kan nog det stora flertalet enas kring. Och utan att fundera speciellt mycket skulle nog också de flesta säga det samma om cannabis, det vill säga marijuana och hasch.

Men enligt amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA, "National Highway Traffic Safety Administration", är det en minimalt högre risk för bilolyckor när man kör påverkad av cannabis jämfört med att vara helt nykter och opåverkad. De uppseendeväckande rönen har framkommit efter en studie i Virginia Beach som pågått under 20 månader och omfattat nära 11.000 bilförare.

En utmaning för forskarna var att frigöra sig från alla felkällor, till exempel att riskbenägenheten är större hos yngre, manliga förare jämfört med de äldre och mera erfarna. Men när man jämförde grupper med samma ålder, kön och social bakgrund gick det inte att hitta någon signifikant skillnad mellan nyktra och drogpåverkade förare (marijuana).

Läs också: Världsrekord i rattfylla
Läs också: Alkobom stoppar rattfulla förare

Den skillnad som forskarna kunde hitta var en marginellt högre risk på fem procent mellan förare påverkade av marijuana och de som var helt nyktra och opåverkade. En ännu märkligare erfarenhet var att de drogpåverkade förarna som även hade en lättare alkoholpåverkan visade upp exakt samma risk för olyckor som de som var helt nyktra.

Eftersom undersökningen även omfattade de som var enbart alkoholpåverkade fick man siffror på hur mycket farligare det är att köra efter att man druckit. I USA kan man i de flesta delstater dricka rejält mycket utan att var "rattonykter", gränsen går vid 0,8 promille alkohol i blodet. I Sverige hade man länge 0,5 promille som en gräns för rattfylleri men den sänktes 1990 till 0,2 promille (noll vore mättekniskt svårt). I Sverige kan man dömas för grovt rattfylleri från 1,0 promille och uppåt.

I den studie som NHTSA tog fram visade det sig att 0,5 promille alkohol i blodet hos bilföraren fördubblade risken för en trafikolycka (jämfört med den som inte alls druckit). Vid laggränsen 0,8 promille fyrdubblades risken för en olycka och för de som nått 1,2 promille var risken nästan åtta gånger högre.

Läs också: Nio år gammal - och fast för rattfylla
Läs också: Kraschen som ska få dig att sluta knappa på mobilen

NHTSA är dock noga med att påpeka i sin studie att man vet betydligt mindre om hur drogen cannabis påverkar bilförare. Alkohol försvinner relativt snabbt ur kroppen, liksom den negativa påverkan, men spåren av cannabis finns kvar i flera dagar eller upp till en vecka. Gränsdragningen för drogpåverkan från cannabis är betydligt svårare än den för alkohol, det finns helt enkelt inga enkla mätverktyg.

Användandet av så kallad "medicinsk cannabis" har varit laglig i flera amerikanska delstater under några år. Konsumtionen är störst i Kalifornien, följt av Colorado. Cannabis säljs även i en betydande omfattning i Michigan, Oregon, Washington och Arizona. Handeln med marijuana ökade med nästan 75 procent under 2014 och väntas expandera kraftigt i takt med att allt fler delstater legaliserar användandet. De närmaste fem åren förväntas ytterligare 14 delstater i USA legalisera användandet och två delstater till inför bruket av "medicinsk cannabis".

Den här trenden sprider sig över kontinenten. Förra året blev Uruguay det första land i världen att helt legalisera bruket, odlandet och försäljningen av cannabis. Motivet till beslutet var att man sett en kraftig ökning av drogrelaterade mord som en följd av konkurrens mellan olika grupper av knarkhandlare. Cirka åtta procent av alla vuxna i Uruguay röker marijuana.

Vad säger ni läsare – vore det rätt att tillåta användandet av cannabis i Sverige med tanke på att droganvändandet inte nämnvärt ökar risken för trafikolyckor? Använd gasa/bromsa nedan och skriv gärna i fältet för kommentarer.

 

Missa inte denna läsning:

Skriva sms i bilen – som att köra rattfull

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker att det ska vara fritt fram i Sverige för att röka marijuana och köra bil (= gasa).
409
221