”Volkswagens ledning kände till avgasfusket redan i maj 2014”

Tidningen Bild am Sonntag har kommit över brev som visar att Volkswagens ledning fick kännedom om avgasfusket tidigt, 15 månader innan "dieselgate" briserade i september 2015.

”Volkswagens ledning kände till avgasfusket redan i maj 2014”

När Volkswagens koncernchef Martin Winterkorn avgick 23 september 2015 var det med orden: "Jag gör det för att det ligger i företagets intresse även om jag själv inte känner till att jag gjort något fel".

En vecka innan hade bomben briserat – amerikanska myndigheter hade slagit fast att Volkswagens dieselmotorer hade ett "fuskläge" som under test förbättrade avgasvärdena. Vid normal körning ökade NOx-utsläppen 10–40 gånger över tillåten nivå. Erkännandet från Volkswagen kom först efter att de amerikanska myndigheterna sagt att årsmodell 2016 inte blev godkänd och all försäljning av fyrcylindriga dieselmotorer stoppades i Nordamerika.

Volkswagen tillsatte två utredningar – en intern och en extern av advokatfirman Jones Day – som ska klarlägga vad som egentligen hände och hur känt det var att motorernas styrsystem manipulerats. Resultatet ska läggas fram i slutet av april och i väntan på den informationen har Volkswagen valt att inte redovisa bokslutet för 2015.

Ingen i Volkswagens ledning har trätt fram och sagt att man kände till avgasfusket. Men brev som tyska tidningen Bild am Sonntag kommit över brev som visar att Volkswagens ledning blev informerade om avgasfusket tidigt, redan i maj 2014. Det är i så fall 15 månader innan man officiellt erkände avgasfusket, i september 2015.

Bild am Sonntag namnger inte brevskrivaren men i texten står det bland annat att Volkswagen inte kan förklara de höga NOx-utsläppen som uppmätts. Det leder till att de amerikanska myndigheterna sannolikt kommer att söka efter en funktion i dieselmotorernas styrprogram som kan anpassa avgasvärdena under testcykeln. Bild am Sonntag har sökt kommentarer från Volkswagen men inte fått några.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag är övertygad om att Volkswagens ledning var informerade om avgasfusket långt innan september 2015.
359
12