Reservdelsstölder ökar kraftigt – Volvo, VW och BMW mest drabbade

Sedan 2011 har stölderna av reservdelar ökat hela 85 procent. Organiserade ligor står bakom de flesta stölderna, som fraktar delarna utomlands. Mest utsatta är BMW, Volvo och Volkswagen.

Mellan 2011 och 2015 ökade antalet stölder av reservdelar från 1.039 till 1.926 stycken.

Mellan 2011 och 2015 ökade antalet stölder av reservdelar med 85 procent. Störst var ökningen det senaste året. Enligt larmtjänst, som kartlagt stölderna, är det främst strålkastare, airbags och navigationssystem som stjäls.

BMW, Volkswagen och Volvo är mest utsatta. BMW drabbas av stölder som gäller alla de tre komponenterna medan Volkswagen främst drabbas av stölder av navigationssystem. Volvo drabbas främst av stölder av strålkastare.

Stölderna begås i stor utsträckning av organiserade ligor, ofta med internationell koppling. Brottet kräver tillgång till teknisk kompetens och logistik för avsättning av godset. 

"Litauen är centrum för Europas bilstöldsindustri. Dit importeras en massa skrotbilar från olika länder. Bilarna måste repareras och till det behövs mycket reservdelar", säger kriminalinspektör Lars Stervander vid regionala kriminalenheten i Stockholm till SVT.

Sedan 2011 är summan för stulna bildelar, inklusive skadekostnader, över 360 miljoner kronor, enligt Larmtjänst. 

"I fjol passerades 100 miljoner kronor i kostnader för försäkringsbolagen. Kostnadsökningen är nu cirka 30 procent per år, säger Mats Galvenius vd för Larmtjänst.

För att motverka stölderna måste polisen ha mer långsiktiga insatser. Riktade insatser har visat sig vara effektiva, enligt Larmtjänst. 

"Sedan behövs en strängare tillämpning av straffskalan. Idag är praxis är att domstolarna endast tillämpar den lägre delen av straffskalan", säger Mats Galvenius.

Det krävs även att biltillverkarna förbättrar stöldskyddet genom att försvåra bortmonteringen av reservdelarna, det ökar möjligheten att gripa gärningspersonen vid stöldtillfället eftersom brottstiden förlängs. 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag har råkat ut för en eller flera reservdelsstölder.
36
150