Transportstyrelsen ger uppgift om obetalda skulder – dygnet runt

Transportstyrelsen ger uppgift om obetalda skulder – dygnet runt
Det ser ut som om du gjort en bra bilaffär, men kanske finns det dolda skulder? Nu finns det en bättre metod att hålla koll.

När man ska köpa bil gäller det att noga kontrollera att det inte följer med några obetalda skulder, till exempel p-böter eller trängselavgift. Skulderna följer nämligen med bilen, inte den bilägare som orsakat utgifterna. En regeländring från 1 juli 2014.

De här uppgifterna kan man få genom att ringa Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-14 15 16. Tidigare fanns bara den här servicen under kontorstid men eftersom bilköp inte sällan sker på kvällar och helger har Transportstyrelsen valt att förbättra sin service. Den automatiska kundtjänsten går nu att nå dygnet runt, sju dagar i veckan.

Man ringer Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-14 15 16 och använder den automatiska "receptionisten" som frågar vilket ärende man har. Genom att ange "ägaruppgifter" och sedan bokstavera registreringsnumret får man de aktuella uppgifterna upplästa i telefonen. Hjälp med det svenska bokstaveringsalfabetet får man genom att klicka på länken.

När vi testade Transportstyrelsens kundtjänst fick vi först bara ägaruppgifter och inget om eventuella skulder. Men genom att begära repetition kom resten av uppgifterna.

Om bilägaren inte kan betala sina skulder har Kronofogdemyndigheten rätt att beslagta fordonet och sälja det. Ett annat sätt som oärliga personer använder för att slippa problemen är att sälja fordonet och hoppas att den nya ägaren inte kontrollerar skulderna. Därför måste man alltid kontrollera noga innan köp.

I mars införde Transportstyrelsen möjlighet att få så kallat registerutdrag via sin hemsida, uppgifter som sedan skickas via mail. Uppgifter om eventuella skulder får man dock inte via mail, eftersom dessa betraktas som personuppgifter av Transportstyrelsen och inte är tillåtna att lämna ut enligt PUL, personuppgiftslagen.

Uppgifter om skulder knutna till ett fordon går alltså bara att få via telefon hos Transportstyrelsens kundtjänst. Hur det kan vara skillnad på telefon och mail när det gäller att lämna ut uppgifter är något som man kan grubbla på, men Transportstyrelsen gör den tolkningen av personuppgiftslagen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
I det här fallet borde inte PUL gälla. Lägg ut alla ägaruppgifter på nätet, inklusive skulder!
119
9