Reglerna du måste veta vid rondellkörning – annars blir det böter

Många missförstånd i rondeller sker helt i onödan. De kan tyvärr bli både tråkiga och dyra. Här är fem regler som du behöver ha koll på för att slippa böter.

Reglerna du måste veta vid rondellkörning – annars blir det böter

Det uppstår ofta missförstånd i rondeller, eller cirkulationsplats som det egentligen heter. Även om det bara leder till plåtskador kan det ändå bli dyrt för dig – om du anses vållande till olyckan. Och ditt felaktiga beteende kan även ge tusentals kronor i böter (ordningsbot), om polisen ser dig.

För att reda ut vad du måste veta har vi gjort en lista med fem vanliga fel som många bilister gör dagligen. Och som alltid vid bilkörning gäller de två grundreglerna att vara tydlig och visa hänsyn.

Väjningsplikt gäller för båda körfälten

1) När man är på väg att köra in i en rondell har de bilar som redan befinner sig inne i cirkulationsplatsen företräde. De flesta, större rondeller har två körfält och väjningsplikten gäller för båda filerna.

Om en bil ligger inne i det inre, vänstra körfältet är det alltså inte fritt fram för dig att köra in i det högra körfältet. Orsaken till denna regel är att bilen i vänstra körfältet kan vara på väg att göra ett filbyte, för att köra ut på avfarten, och då riskerar man att krocka. Bötesbelopp: 2.000 kronor.

 

Blinka alltid "ut", till höger, vid avfart

2) Det är lag på att blinka höger när man kör ut ur rondellen. Ställer man sig intill en rondell så upptäcker man snabbt att mellan hälften till tre fjärdedelar av bilisterna "glömmer" detta.

Genom att blinka höger underlättar man för andra bilister som är på väg in i cirkulationsplatsen.

Att blinka vänster finns det ingen lag på, eftersom man i juridisk mening inte svänger vänster i en rondell. Men varför inte vara extra tydlig? Det finns inget förbud på att blinka vänster. Bötesbelopp: 500 kronor.

 

Bil i vänsterfil är 100 % vållande

3) En cirkulationsplats är inte en korsning, utan klassas som enkelriktad väg – något som Högsta Domstolen slagit fast i flera domar. Man svänger alltså inte vänster (även om ratten vrids) utan kör "rakt fram".

Detta har Högsta domstolen bestämt och det spelar ingen roll vad polisen säger eller din körskollärare lärt ut eller någon annan tycker. Ligger du till höger i en tvåfilig rondell är du säker – rent juridiskt.

Skulle det ske en sammanstötning vid filbyte är fordonet i vänsterfilen vållande till 100 procent. Det är du eller din försäkring som står för alla kostnader. Kan inte filbyte ske på ett säkert sätt är det bättre att köra runt ett extra varv.

Vid filbyte är båda förarna skyldiga att hjälpa till och det är inte tillåtet att hindra någon från att byta fil. Bötesbelopp: 1.000 kronor.

 

Ge gående och cyklister företräde

4) Om en gångtrafikant är på väg ut på ett övergångsställe måste du som bilist givetvis stanna. Eftersom situationen i en cirkulationsplats kan vara rätt rörig gäller det att vara extra uppmärksam och inte missa de gående.

När det gäller väjningsplikt gentemot cyklister finns det många missförstånd, delvis för att reglerna ändrades hösten 2014. Att tolka de här reglerna är inte lätt och därför kan vi förenkla det till att bilister alltid måste stanna för gående och cyklister.

Det kan som alla förstår aldrig bli "rätt" att köra på en oskyddad trafikant, oavsett vem som egentligen har lagen på sin sida. Bötesbelopp: 3.000 kronor.

 

Kör inte aggressivt

5) Att hålla hög hastighet mot en rondell och i sista stund bromsa in, eftersom väjningsplikt gäller, är inte tillåtet. Det kallas för "underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt", bötesbelopp 1.000 kronor.

Att köra så fort att man kör in i ett framförvarande fordon är förstås inte heller tillåtet. Att inte hålla tillräckligt avstånd och köra för nära kan bli dyrt, bötesbelopp 2.000 kronor.

 

Det finns fler regler som gäller vid körning i cirkulationsplats, rondell. De har vi samlat i tidigare artiklar i ämnet, som du når genom att klicka på bildlänkarna nedan.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

De här reglerna hade jag faktiskt bra koll på, redan!
235
27