10 fakta om bilismen i Sverige

Vet du hur många personbilar som finns i trafik eller hur stor del av världens fordonsbestånd som finns i Sverige?
Annons

10 fakta om bilismen i Sverige
Persontransporter i Sverige.

Bilen betyder mest för vårt resande

Personbilen dominerar vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (personkilometer), framgår det av BIL Swedens nyligen publicerade årsbok Bilismen i Sverige 2016. Cirka 85 procent av persontransporterna sker på väg (personbil, buss, motorcykel), vilket kan jämföras med tio procent med spårbunden trafik (järnväg, T-bana, spårvagn).

Stadig ökning av antalet bilar i Sverige

I slutet på 2015 fanns det närmare 4,7 miljoner personbilar i trafik i Sverige. Bilbeståndet ökar i takt med ekonomisk tillväxt och befolkningsökning. Den genomsnittliga ökningen av beståndet under de senaste tio åren har varit 52.000 bilar per år. Under 2015 var ökningen 83.000 bilar. Den första miljonen bilar passerades år 1959, den andra 1968, den tredje 1983 och den fjärde under 2001.

10 fakta om bilismen i Sverige
10 fakta om bilismen i Sverige
Bensinpriset i Sverige.

Två tredjedelar av bensinpriset är skatt

Bensinpriset består till två tredjedelar av skatt. De skatter man betalar är energiskatt, koldioxidskatt och moms. Vid en fulltankning (60 liter) betalar man över 500 kronor i enbart skatt på bensinen. Sverige har bland världens högsta skatter på bensin och diesel.

Mindre än en halv procent av världens fordonsbestånd finns i Sverige

Det finns 1,2 miljarder fordon i hela världen fördelat på 0,9 miljarder personbilar och 0,3 miljarder lastbilar/bussar. I Sverige finns bara 0,4 procent av världens fordonsbestånd.

Drygt var femte bil på våra vägar är en Volvo

Volvo är den vanligaste personbilen som rullar på de svenska vägarna. Av de totalt 4.669.063 personbilarna som fanns i trafik vid det senaste årsskiftet var 1.028.851 Volvo, motsvarande 22 procent av alla bilar. Näst vanligast var Volkswagen med 540.439 och trea var Toyota med 316.019. På fjärde plats kom Ford med 253.408 bilar och på femte plats Saab med 252.114.

10 fakta om bilismen i Sverige

Kvinnors bilägande ökar mest

Kvinnors bilägande ökar mer än männens. Sedan mitten på 80-talet har antalet bilar som ägs av kvinnor ökat med 90 procent, vilket kan jämföras med antalet bilar som ägs av män ökat med 23 procent. Omkring 1,3 miljoner bilar ägs av kvinnor och 2,4 miljoner ägs av män, vilket innebär att 35 procent av de privatägda bilarna ägs av kvinnor.

Kraftig minskning av nya personbilars koldioxidutsläpp

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige har minskat med 35 procent under perioden 2005-2015. Motsvarande siffra för EU totalt var en minskning med 26 procent under motsvarande period.

10 fakta om bilismen i Sverige

6,3 miljoner körkortsinnehavare

Det fanns 6,3 miljoner körkortsinnehavare i Sverige i början på 2016. Det är en ökning med cirka 50.000 jämfört med året innan. Den tidigare nedgången av andelen ungdomar med körkort har planat ut och ungdomarnas körkortstagande visar på en stigande trend under senare år, även om det är en bra bit kvar till de nivåer som gällde för 25-30 år sedan.

Fordonsindustrin största exportnäring

Fordonsindustrin är vår största exportnäring. Exporten av fordon och delar till dessa ökade jan-maj i år med 30 procent och svarade för 14 procent av den totala varuexporten.

Fordonsindustrin har också stor betydelse för sysselsättningen, investeringar samt forskning och utveckling. Fordonsindustrin inkl underleverantörer sysselsätter cirka 135.000 personer i Sverige och svarade under 2015 för 18 procent av de totala industriinvesteringarna. Fordonsindustrin är dessutom en av våra mest FoU-intensiva näringar.

10 fakta om bilismen i Sverige

Rekordstor global försäljning av fordon under 2015

Under 2015 såldes 90 miljoner personbilar, lastbilar och bussar i hela världen, vilket är en uppgång med två procent jämfört med 2014 och den högsta nivån någonsin. Kina, där det säljs flest fordon i världen, har fyrdubblat sin försäljning under den senaste tioårsperioden, från 5,8 miljoner år 2005 till 24,6 miljoner fordon under 2015.

10 fakta om bilismen i Sverige

Källa: Bil Sweden

Annons
Annons
Rulla till toppen