Svenska folket positiva till nya bilskatten – ams-läsarna håller inte med

Till skillnad från auto motor & sport-läsarna är en majoritet av svenska folket är positiva till den nya bilskatten där miljöbilar får bonus och fossilbilar får höjd skatt.

Enligt det omdiskuterade förslaget från regeringen kommer de som köper en ny miljöbil som släpper ut mycket små mängder koldioxid att få en premie/bonus från 7.500 kr upp till 45.000 kr från och med 1 juli 2018. Bonusen ska främst finansieras med höjd skatt på nya bensin- och dieselbilar. Syftet är enligt regeringen att stimulera försäljningen av miljöbilar.

Enligt en ny Sifo-undersökning, på uppdrag av KVD, är 48 procent av svenska folket positiva till förslaget, 27 procent är negativa. Mest positiva är boende i storstäderna Stockholm och Göteborg medan flest andel kritiker finns i Norrland. 

"Trots mycket kritik är svenska folket positiva till att premiera de som köper en ny miljöbil på bekostnad av höjd skatt för nya fossildrivna bilar", säger Jonas Björkman på KVD Bilpriser.

Detta kan jämföras med 18 procent av auto motor & sport-läsarna som tycker att förslaget är bra, medan 78 procent tycker motsatsen. 

Undersökningen visar även att 46 procent av svenska folket tror att reformen får önskad effekt, det vill säga att fler kommer att välja miljöbil. 30 procent tror inte att reformen får avsedd effekt, och att främsta anledningen till detta är att miljöbilar, trots premien, är för dyra.

Enligt undersökningen kommer 53 procent av de som planerar att köpa en ny bil att köpa en miljöbil.

Totalt deltog 1.214 personer i Sifo-undersökningen. 864 personer deltog i auto motor & sports undersökning. 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag kommer att köpa en miljöklassad bil nästa gång.
129
323